Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Behandling af langvarige følger efter hjernerystelse

FAGLIG ARTIKEL // Center for Hjerneskade i København har oprettet en enhed, der tager sig af behandling af patienter med langvarige gener efter en hjernerystelse. Artiklen giver et overblik over behandlingen med fokus på fysioterapeuternes opgaver.

Center for Hjerneskade (CfH) har i mange år behandlet mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse. Da denne gruppe patienter ikke fik tilstrækkelig udbytte af centerets vanlige intensive genoptræning, der er målrettet mennesker med erhvervet hjerneskade, blev der i 2010 oprettet en tværfaglig commotio-enhed og et specifikt behandlingstilbud til voksne med langvarige følger efter hjernerystelse. I 2018 blev det besluttet, at commotio-enheden også skulle tilbyde behandling til børn og unge.

De fleste af de patienter, der kommer på CfH med følger efter hjernerystelse, er forholdsvis hårdt ramt. De har et komplekst symptombillede og er oftest ude af arbejdsmarkedet, enten på grund af sygemelding eller opsigelse på grund af fravær, eller fordi de har taget orlov fra uddannelse.