Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et boost til den faglige selvtillid

DFYS HJÆLPER // A-kassen DSA og Danske Fysioterapeuters traineeordning for nyuddannede gav Nanna Jürgensen selvtillid, nye vinkler på sit fag og en vikarstilling på drømmearbejdspladsen.
"Det var en stor gevinst at lære, at der ikke kun er en måde at se kroppen. Det har givet mig større faglig alsidighed", siger Nanna Jürgensen. Foto: Lasse Hyldager.

Nu er du rigtig voksen, sagde Nanna Jürgensens venner og familie til hende, da hun blev færdiguddannet som fysioterapeut. Men hun følte sig hverken voksen eller selvsikker.

”Jeg var spændt og lettet over at være færdig, men samtidig nervøs for, om jeg kunne finde et job. Jeg turde ikke bestille ferie, men gik og trippede hele sommeren, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske,” siger hun.

Nanna Jürgensen, der er uddannet i Aarhus, søgte så bredt hun kunne i håbet om hurtigt at få et arbejde. Hun havde en drøm om at specialisere sig inden for rehabillitering, men det kneb med selvtilliden i forhold til at følge drømmen.

”Som nyuddannet kan man jo ikke bare vælge og vrage. På den ene side vidste jeg, at jeg bliver en bedre udgave af mig selv, når jeg arbejder med noget, der interesserer mig, men på den anden side synes jeg ikke, jeg kunne tillade mig at være kræsen.”

Den indstilling blev dog udfordret, da hun til et CV-møde i sin A-kasse hørte om en traineeordning, som Danske Fysioterapeuter og DSA sammen med 15 andre A-kasser og organisationer deltager i. Samme eftermiddag greb Nanna Jürgensen spontant røret og ringede til en potentiel drømmearbejdsplads, Vejle Fjord Rehabilitering.

Hjælper nyuddannede ind på arbejdsmarkedet

Traineeordningen, Nanna Jürgensen hørte om den dag, er et tilbud til alle nyuddannede medlemmer af Danske Fysioterapeuter og DSA om at komme i op til otte ugers virksomhedspraktik og sideløbende tage fagligt relevante kurser. Den startede som et toårigt politisk forsøg i 2012 og er siden blevet forlænget flere gange, fordi den har haft stor succes med at få ledige i job.

”Ordningen hjælper nyuddannede ind på arbejdsmarkedet ved at give dem et netværk, noget at skrive på CV’et og en reference til fremtidige jobansøgninger. Man kan også bruge den strategisk, hvis man har lyst til at specialisere sig inden for et snævert fagområde, som nyuddannede ellers har svært ved at komme ind på,” siger Karen Madsen, der er administrativ sagsbehandler hos Danske Fysioterapeuter.

Det er Karen Madsen, der behandler alle henvendelser og ansøgninger til traineeordningen for fysioterapeuter, og som er i kontakt med de fleste deltagere om, hvordan de planlægger forløbet. Hun har også været i kontakt med Nanna Jürgensen.

Da Nanna Jürgensen ringede til Vejle Fjord Rehabilitering den førnævnte eftermiddag, var det nemlig for at tilbyde sin arbejdskraft som praktikant. Hun kom direkte igennem til den faglige leder, som så et potentiale i traineeordningen. Efter at have mødt hinanden til en uformel jobsamtale den følgende onsdag, aftalte de, at Nanna Jürgensen skulle starte nogle uger efter.

Praktik må ikke være gratis arbejdskraft

”Fysioterapeut,” stod der på Nanna Jürgensens nye navneskilt, da hun mødte op den første dag. Det betød meget for hende, at der ikke længere stod studerende eller praktikant.

”Under praktikken på studiet var jeg hele tiden opmærksom på, at jeg snart skulle tilbage på skolebænken. I virksomhedspraktikken følte jeg mig som en rigtig fysioterapeut,” siger hun.

”Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at mine kollegaer tog enormt godt imod mig, lyttede til mine forslag og lod mig håndtere mine egne patientforløb efter få dage.”

Spørgsmålet om, hvordan man som arbejdsgiver tager imod en erhvervspraktikant, får Karen Madsen nogle gange stillet af tillidsrepræsentanter, der ringer til hende og er i tvivl. Det er vigtigt at have styr på for ikke at komme på kant med dansk lovgivning.

”Der er klare regler om, at virksomhedspraktikanter ikke må tage arbejde fra faste eller fyrede medarbejdere. De må indgå i driften for at frigive resurser til, at en fast medarbejder kan udvikle et projekt, de ellers ikke har tid til. Men det er klart, at der stadig skal være rum til, at praktikanten kan lære noget,” siger hun.

Nanna Jürgensen blev både tilbudt en startsamtale og en midtvejsevaluering, der skulle sikre, at hun lærte nok i praktikken, ligesom hun under hele forløbet havde en mere erfaren fysioterapeut som mentor.

Kurser kan give ny vinkel på fagligheden

Traineeordningen inkluderer, udover praktik, at den nyuddannede får kurser efter eget valg for max 8.500 kroner, som de skal følge under eller lige efter praktikken. ”Det kan da ikke passe,” tænkte Nanna Jürgensen, da hun til mødet i A-kassen hørte, at kurserne er gratis for den ledige.

”Jeg rakte faktisk hånden op og spurgte ind til detaljerne. Det var nok dét, der gav mig det sidste skub i forhold til at gå hjem og ringe til Vejle Fjord,” siger hun.

Efter at have rådført sig med sine nye kollegaer, valgte hun to kurser, der kunne bruges direkte på Vejle Fjord, men også overføres til andre felter inden for fysioterapi, hvis hun skulle få job på en anden arbejdsplads efter praktikken.

Begge kurser handlede om gangfunktion, men havde forskellige tilgange til emnet. Det første, udbudt af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, fokuserede primært på underekstremiteterne, mens det andet, der fandt sted på Hammel Neurocenter, inddrog en Bobath-inspireret vinkel med fokus på truncus.

”Selvom de havde forskellige veje til resultatet, havde begge kurser fat i noget rigtigt. Det var en stor gevinst og har givet mig større faglig alsidighed at lære, at der ikke kun er en måde at se kroppen på,” siger hun.

Over halvdelen finder job under praktikken

Da Nanna Jürgensens praktik var ved at være slut, kunne hun ikke undgå at lægge mærke til, at hun fortsat blev sat i gang med nye, længerevarende patientforløb. En af de sidste dage spurgte hendes faglige leder da også, om hun kunne tænke sig at blive ansat som vikar.

Nanna Jürgensen er ikke den eneste, der har fået en ansættelse gennem trainee-ordningen. En evaluering af ordningen lavet i 2017 viste, at 57 procent af deltagerne bliver ansat, mens de er i praktik. Måler man 13 uger efter praktikken, er 78 procent af deltagerne kommet i job.

I dag har Nanna Jürgensen været vikar på Vejle Fjord i fem måneder. Derudover er hun gået i gang med at søge en fast stilling som fysioterapeut. Og i modsætning til da hun var nyuddannet, har hun ro i maven.

”Jeg føler, jeg har mere at have det i nu, når jeg skriver en ansøgning. Jeg har brugbar erfaring og to gode kurser på CV’et, og det giver et boost til den faglige selvtillid,” siger hun.

Del eller udskriv siden