Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En sejr for faget

LEDER // "Jeg er sikker på, at vores fag kommer til at spille en langt større rolle i det danske sundhedsvæsen i fremtiden," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

I denne udgave af Fysioterapeuten kan du blandt andet læse, at der tegner sig et politisk flertal på Christiansborg for at give patienterne direkte adgang til fysioterapi – altså at man kan få offentligt tilskud uden først at skulle have en lægehenvisning.

Nu skal man aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt. Jeg kan ikke love, at der kommer direkte adgang med tilskud nu – måske bliver det som forsøg, måske bliver det sparket til hjørne. Men det skal nok komme. For proppen er af flasken, og politikere diskuterer åbent på landsdækkende fjernsyn, hvor store fordele det vil give patienterne at kunne gå direkte til fysioterapeut.

Landets politikere, der helt frem til 2007 kun ville lade os behandle under lægehenvisning, åbner nu op for, at vi kan løse opgaver, der ellers ligger hos de praktiserende læger. Det er en enorm anerkendelse af vores fag og den udvikling, det har gennemgået.

Forslaget bliver mødt med bekymring fra de Praktiserende Lægers Organisation. Det er der ingen grund til. Alle undersøgelser viser, at fysioterapeuter er mindst ligeså gode som praktiserende læger til at opfange tegn på kritisk sygdom, når det gælder patienter med muskel-/skeletsmerter. Samtidig sikrer fysioterapeuter et lavere forbrug af unødvendig billeddiagnostik og sænker ventetiden – med alle de positive effekter, det har.

Der er allerede direkte adgang til fysioterapi i en række lande. Og ingen steder har det givet problemer for hverken patientsikkerhed eller økonomi – tværtimod. Fysioterapeuter i blandt andet Norge, Skotland og Holland har vist, at man trygt kan lade vores fag træde ud af lægernes skygge. Det er på tide, at vi også får lov til at vise det her i Danmark. Vi skal selvfølgelig være en del af den internationale udvikling frem mod en anerkendelse af vores særlige kompetencer som fag.

Direkte adgang viser, at det kræver et langt sejt træk at vinde nyt land for faget. Vi har som forening arbejdet for direkte adgang fra længe før, jeg blev formand.

Men netop fordi vi som fag står sammen i Danske Fysioterapeuter, har vi mulighed for at levere det lange træk, der giver de store resultater.

Samtidig er direkte adgang et eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi sætter os ambitiøse mål for, hvor faget skal hen. Vi ved godt, at en universitetsbasering af vores fag og offentligt anerkendte specialuddannelser ikke er noget, der kommer i morgen. Men netop fordi vi ved det, og sammen kan tage det lange seje træk, så er jeg sikker på, at vores fag kommer til at spille en langt større rolle i det danske sundhedsvæsen i fremtiden.

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Huong Le Nguyen

  Kære Tina, 

  Selvfølgelig er det megafedt, at politikkerne endelig vil åbne op for Direkte adgang til fysioterapi og samtidig give tilskud til fysioterapi uden en lægehenvisning og ydermere give større tilskud til Første Konsultation.

  Det er som tidligere udtrykt en kæmpe anerkendelse af vores faglige felt.

  Politikkernes oplæg er en skitse af rammerne. Hvordan det skal foregå indenfor rammerne er et yderligere etisk spørgsmål.

  Hvis der ydes 100 % tilskud til Første Konsultation til klinikker med overenskomst, vil størstedelen af borgerne sandsynligvis vælge disse klinikker fremfor at betale omtrent 500 % mere af egen pengepung til klinikker uden overenskomst. Er det etisk korrekt at indføre et sådant tiltag i vores demokratiske samfund?

  Jeg hører, at Peter ønsker ligeværdighed mellem fysioterapeuter og andre behandlere indenfor sygesikringen. Det er forståeligt. Hvem ønsker ikke at blive accepteret?

  Jeg ønsker ligeværdighed mellem fysioterapeuter med overenskomst og fysioterapeuter uden overenskomst. 

  Jeg vil ønske, at vi kunne sige "fysioterapeuter", fremfor at splitte os ad - og dermed have et fokus på at skabe andre muligheder for en tilskudsordning, så skattepengene bliver brugt mest fornuftigt.

  Hvad er argumenterne for, at et sygesikringstilskud absolut skal fortsætte med at følge klinikker med overenskomst? 

  Når patienten ikke er berettiget til at modtage tilskud til fysioterapi, fordi patienten vælger en fysioterapeut uden overenskomst - er tilskudsordningen så til bedst gavn for patienten? Eller er der tale om lighed for alle? Eller ingen af delene?

  Vil der være nogen fare for at lade "tilskud til fysioterapi" eller "tilskud til behandling" følge den enkelte borger? 

  Vil det være et forsøg værd at bevillige den enkelte borger et årligt sygesikringstilskudsbeløb til behandling og træning? Så den enkelte borger frit kan vælge 100 % blandt behandlere.

  Hvorfor ikke berøre alle disse emner, der er relevant for debatten og dermed få drøftet de etiske faktorer ved at fortsætte med den eksisterende tilskudsordning?

  Og de etiske faktorer i en tilskudsordning som tager afsæt i ligeværdighed mellem de forskellige faggrupper og samtidig en ordning til bedst gavn for patienten?

  Mvh
  Huong Le
 • Peter Lehn Petersen

  Det virker lidt som om debatten bliver forplumret.
  Folk har igennem flere år kunnet gå til direkte fysioterapi og bliver undersøgt uden lægehenvisning - dette i flg vores aurorisationlov.

  Nu vil poltikkerne gerne åbne op få at folk kan få tilskud til fysioterapi på klinikker med overenskomst med Sygesikringen uden først at skulle have en lægehenvisning.
  Dette giver rigtig god mening, idet pengene fra det offentlige bliver anvendt bedre og der fåes mere "sundhed"/ direkte behandling for pengene og er med til at aflaste lægerne.

  Det kan vel ingen have noget imod, selv fysioterapeuter som er uden overenskomst - I er jo også skatteborgere og I vil vel også gerne have at Jeres skattepenge anvendes bedst muligt i sundhedsvæsenet.

  Og det er på høje tid at fysioterapi får større autonomi og bliver betragtet på lige fod med andre behandlere indenfor sygesikringen, især af dem som sidder på den anden side af bordet
  mvh og god dag
 • Huong Le Nguyen

  Kære Tina,

  Fantastisk at politikkerne muligvis giver grønt lys til Direkte adgang til fysioterapi. Det er en kæmpe anerkendelse af fysioterapeuternes faglige kompetencer.

  Det glæder mig, at emnet langt om længe er oppe på det politiske felt - men jeg er samtidig ærgerlig over fagforeningens mangel på anerkendelse af fysioterapeuter, der arbejder innovativt udenfor overenskomsten.

  Jeg ELSKER det jeg laver, ellers vil jeg ikke fortsætte med at skabe min egen arbejdsplads, når jeg møder modvind.  
  Det synes at gå OPAD bakke, hvis vores fagforening vil opfordre og støtte fysioterapeuter med overenskomst i at få fuld tilskud for Første Konsultation. 

  Hvorfor skabe endnu en større ubalance i ligeværdigheden mellem de praktiserende fysioterapeuter med overenskomst og os praktiserende uden overenskomst? 
  Hvilket ræsonnement skulle ligge bag forslaget?

  Jeg håber, som formand Stefan Kragh skriver, at denne udmelding blot er en tidlig aprilsnar. 

  Med venlig hilsen 
  Huong Le 
  Klinikejer uden overenskomst
 • Mark Ebbesen

  Til Formanden, HB og resten af den bestemmende del i Danske Fysioterapeuter.

  Selvfølgelig er det en sejr for faget fysioterapi, det kan der ikke være to meninger om. Men denne aldeles enøjede fokus på at den frie adgang skal komme de allerede eksisterende kvoteklinikker til gavn er mig en gåde. Som Stefan Kragh nævner er vi i gang med en analyse af praksis sektoren hvor man netop skal nytænke den nuværende fordelingsordning så vi ikke ser den skævvridning af patienter i et A og B hold.


  At Formanden og Danske Fysioterapeuter fortsætter deres enøjede kamp og argumentation, ja så kommer vi ikke nogle vegne. I mange af de dispositioner i tager i øjeblikket er ikke til gavn for alle medlemmer som Formanden ellers stod og pralede med på repræsentantskabet 2018 at Danske fysioterapeuter ellers var. Det har skræmt mange fysioterapeuter væk. Som eksempel kan jeg bl.a. nævne en klinikejer udenfor den offentlige sygesikring på Frederiksberg der på 4 år har skabt 2 velfungerende klinikker og 8 arbejdspladser... Helt fra 0, uden offentligt tilskud eller andre fordele, på trods af unfair konkurrence, forsikringsselskaber der underbetaler, patienter der ikke kan forstå hvorfor de ikke kan få tilskud, skævvridning af markedet og et marked hvor nogle bliver nødt til at konkurrere på prisen for at overleve.

  Jeg selv er i tvivl om Danske Fysioterapeuter er den rette for mig mere hvis det står til troende at første konsultation skal være gratis til de allerede eksisterende kvoteklinikker. Jeg har skabt 7 arbejdspladser på 3 år også udenfor den offentlige sygesikring. Jeg ser ikke hvad jeg får i Danske Fysioterapeuter som jeg ikke ville kunne få andre steder. Og jeg synes det er et ærgerligt signal at blive ved med at sende fra Formanden og Danske Fysioterapeuter. Også til de studerende og kommende fysioterapeuter i privat praksis. Det emmer ikke ligefrem af nytænkning og en innovativ tankegang.

  Så helt nøgternt er vi nogle som skaber arbejdspladser til fysioterapeuter uden hjælp fra en offentlig pengekasse, på trods af de politiske beslutninger som modarbejder de medlemmer som Danske Fysioterapeuter ellers skulle varetage interesserne for.

  Igen det er en kæmpe sejr hvis vi får fri adgang på tilskudssiden. Men det skal altså være en større nytænkning der skal til med det nuværende system.
  Ellers kommer Formandens ord fra repræsentantskabet om at "Danske Fysioterapeuter er for alle fysioterapeuter" hurtigt til at virke som en gang tom snak.

  Det er fremtiden der er på spil i forhold til at de fleste af arbejdspladserne skal skabes i privat praksis.
  Vi dræber iværksætteri, innovation og skabelsen af arbejdspladser hvis vi ikke begynder at tænke anerledes og kommer ud af hullerne. Under valgkampen var Formanden hurtig til at svare på ens spørgsmål. Derfor vil jeg gerne som medlem bede om en forklaring på om noget af det ovenstående står til troende og om der er politisk enighed om dette.

  Mange tak.

  Mvh.

  Mark Ebbesen
  Klinikejer udenfor den offentlige sygesikring på Møn og i Køge
 • Jens

  Tina - hvor ved vi fra at en universitetsbasering ikke kommer i morgen;-)

  Undervisningsministeren har lige nedsat en kommission der skal undersøge om læreruddannelsen skal være 5 årig (kandidat).

  Måske skulle vi hoppe med på det tog og trykke ministeren på maven - det er jo valgår - og få nedsat en kommission - eller selv nedsætte en - som skal beskrive fremtidens nye 5 årige fys kandidatuddannelse...........Uddannelsesplanlægning bør vel se minimum 10 - 20 år frem?
 • Stefan Kragh

  Kære Tina

  Stor cadeau til foreningen med at løbe spidsrod blandt politikere for fri adgang til fysioterapi. Det vil uden tvivl højne de faglige kompetencer, gøre vores fag mere synligt, samt styrke samarbejdsrelationerne.

  I den anledning håber jeg også, at du kan kaste lidt lys over den prioritering, jeg hører danske fysioterapeuter aktuelt giver udtryk i mødet med politikkerne.

  Ét er den frie adgang kun skal gælde for praktiserende tilknyttet overenskomsten, men det forlyder også, at man strategisk arbejder med, at første konsultation skal være helt gratis, altså med fuldt offentlig tilskud?

  HVIS det har sin oprigtighed, vil du da ikke uddybe tankerne bag?

  Aktuelt står vi med det ene ben i en praksisanalyse og skal tage de første skridt i en forhåbentlig ny retning og spidse den politisk profil, mens medlemmer kæmper med at etablere sig i et hårdt konkurrencepræget marked og alene tanken om at foreningen så arbejder for at nogle medlemmer kan tilbyde en gratis ydelse (fuldt tilskud), er drænende.....

  Håber på vegne af praktiserende fysioterapeuter uden overenskomst og kommende kolleger i praksissektoren, at det er en tidlig aprilsnar.

  De bedste hilsner

  Stefan Kragh,
  Formand for Frie Praktiserende Fysioterapeuter
Indsend kommentar