Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Fysioterapi efter hjernerystelse

FAGLIG ARTIKEL // Artiklen giver et overblik over den aktuelle viden omkring fysioterapi til behandling af hjernerystelse.

I denne statusartikel bruges betegnelsen hjernerystelse om symptomer, der kan relateres til hjernens funktioner, mens egentlige skader på hjernens strukturer kaldes hjerneskade. Hjerneskader gradueres typisk på baggrund af Glasgow Coma Scale (GCS), og symptomerne fra en mild hjerneskade (mTBI) og en hjernerystelse uden hjerneskade (concussion) kan være svære at adskille uden specialundersøgelser på sygehuset eller hos speciallæge. Se tabel 1 for en mere uddybende beskrivelse af symptombillederne for hjerneskade og hjernerystelse.

Symptomerne efter en hjernerystelse er oftest en blanding af somatiske, kognitive og emotionelle symptomer (tabel 2) og kan variere både i antal, grad og varighed. Der kan desuden være en forsinkelse mellem selve traumet og udviklingen af symptomer.

Prognosen for en hjernerystelse vurderes generelt til at være god, og symptomerne forsvinder hos størstedelen af alle personer med milde hjernerystelser (2).