Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Jeg får trukket min viden fra kandidaten helt ned i øjenhøjde med borgeren"

MIT JOB // Christina Nielsen arbejder som fysioterapeut og udviklingsterapeut på Rehabiliteringsenheden Østervang.
Foto: Thomas Steen Sørensen

Hvad laver du?

Jeg arbejder som udviklingsterapeut på Rehabiliteringsenheden Østervang, som er Frederiksberg Kommunes døgntilbud til yngre senerhvervede hjerneskadede borgere mellem 18 og 65 år. Genoptræningen sker på avanceret og specialiseret niveau.

Jeg har en delt stilling, hvor 25 timer om ugen er til klinisk praksis og otte timer til udvikling. Jeg har taget en kandidat i fysioterapi, og i udviklingsdelen af mit arbejde trækker jeg især på viden herfra.

Hvad går den del ud på?

Mine arbejdsopgaver er blandt andet at kvalitetssikre ergo- og fysioterapeuternes arbejdsgange og praksis, og at undersøge hvordan vi kan udvikle og målrette vores træning og rehabilitering, så den tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis. Derudover er jeg med til at sikre vidensdeling til vores andre faggrupper, som består af en sygeplejerske, en socialpædagog og social- og sundhedsassistenter.

Hvordan fungerer det at have en delt stilling?

Det fine ved at arbejde med borgerkontakt er, at jeg får trukket min viden fra kandidaten helt ned i øjenhøjde med borgeren. Det kan dog også være udfordrende, fordi hensynet til drift let overtrumfer udviklingsarbejdet, hvis der er sygdom, ferie eller lignende.

Jeg kan få dårlig samvittighed over at sætte mig ind på kontoret, hvis vores borgere ikke har fået den nødvendige træning. Men jeg prøver at sige til mig selv, at det i sidste ende kommer dem til gode, hvis kontorarbejdet fører til en mere evidensbaseret praksis.

Hvilke ting fra kandidaten kan du bruge i dit nuværende arbejde?

Jeg er blevet skarpere på at iværksætte små projekter, hvor vi systematisk indsamler data. For eksempel skal vi i gang med at teste gangbåndet AlterG for at undersøge, om det er anvendeligt til vores borgere. Derudover er jeg blevet skarpere på at arbejde metodisk, identificere udviklingsbehov og kigge mere kritisk på mig selv som fysioterapeut. Det kan næsten ikke undgås med alle de videnskabelige artikler, vi høvler igennem på uddannelsen.

Jeg er blevet opmærksom på den særlige problematik, der ligger i at udføre forskellige fysioterapeutiske tests på hjerneskadede borgere. Vi benytter standardiserede test som er valide og reliable, men fordi borgerne hos os kan være ramt i sprogcenteret eller have problemer med hukommelsen, kan vi være tvunget til at ændre ordlyden i instruktionerne for at blive forstået. Det gælder om alligevel at få aftalt en stringent fremgangsmåde, så vi får ensartede resultater fra terapeut til terapeut.

Hvad kræver det at tage en kandidat?

Man skal have tænkt igennem, om man er klar til at skrue ned for ting som ferie, venner og familie. Jeg havde i hvert fald rigtig travlt i de to år. Jeg boede i København, men studerede i Odense, så ud over læsningen, var der en del transporttid. Nogle er gode til at læse i toget, men jeg var for fyldt i hovedet til det efter at have siddet til forelæsninger en hel dag. Derudover havde jeg sagt mit job op og klarede mig med SU og et deltidsjob, så økonomisk var det heller ikke de sjoveste år. Alligevel er jeg rigtig glad for, at jeg har gjort det, og jeg vil helt klart anbefale andre at tage en kandidat.

Var det svært at finde et job, hvor du kunne bruge din kandidat?

Ja, generelt har jeg indtryk af, at der er få stillinger og mange om buddet. Jeg tror, at løsningen er, at vi skal blive bedre til at tænke vores kompetencer ind i nye sammenhænge. Min nuværende stilling blev slået op som en basisstilling, og jeg startede som almindelig fysioterapeut. Men allerede i min ansøgning og til samtalen lagde jeg vægt på de kompetencer, jeg har med fra kandidaten. Derfor har jeg gradvist fået lov at få flere udviklingstimer og mere ansvar.

Matcher lønnen dine nye arbejdsopgaver?

Vi arbejder på, at jeg skal over på en overenskomst for akademikere, men lige nu får jeg almindelig fysioterapeutløn med tillæg. Det kan være frustrerende, når jeg hører, hvad andre med en ”ikke-sundhedsfaglig” kandidat får i startløn.

De fleste vælgerundersøgelser viser, at danskerne prioriterer et godt sundhedsvæsen højt, og det synes jeg på ingen måde, vores løn afspejler. Derfor er jeg glad for, at Danske Fysioterapeuter går aktivt ind i at skabe bedre lønvilkår for os.

Del eller udskriv siden
4 kommentarer