Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Gennemgang af evidensen for respirationsmuskeltræning til patienter

Artiklen giver en kort introduktion til styrketræning af respirationsmuskler med måling af styrke, træningsmodaliteter og målgrupper for træningen.
Threshold IMT udøver et konstant tryk, uanset hvor hurtigt eller langsomt patienterne trækker vejret. Træningsudstyret kan bruges til både styrke- og udholdenhedstræning. Foto: Claus Sjödin

Resumé:
Styrketræning af respirationsmuskler, oftest kaldt Inspirationsmuskeltræning (IMT), har til formål at øge muskelstyrke og udholdenhed af især diafragma. IMT kan forbedre arbejdskapacitet og mindske dyspnø i forbindelse med KOL og hjerteinsufficiens, når der er kliniske tegn på nedsat respirationsmuskelstyrke. Artiklen giver en kort introduktion til IMT med måling af respirationsmusklernes styrke, træningsmodaliteter og målgrupper for træningen. Desuden gennemgås evidens for effekt af IMT ved forskellige former for kroniske sygdomme og tilstande.

De tre forfattere er tilknyttet Research Group of Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation, Department of Rehabilitation Sciences,
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, KU Leuven, Belgien. De har publiceret en række artikler inden for feltet. NC's studier har fokus på inspirationsmuskeltræning til patienter med KOL og er publiceret i henholdsvis Respir Med 2013; 107:633-35 og i BMJ open 2013;3:3101.

Indsend kommentar