Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning kan forbedre tilstande relateret til hjernerystelsen

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger effekten af træning til personer med hjernerystelse.

Baggrund

Både hvile og træning bruges til behandling af hjernerystelse, men det er uvist, om træning kan forbedre eller forværre tilstanden.

Formål

Dette systematiske review og metaanalyse undersøger effekten af træning til personer med hjernerystelse.

Metode

Der blev identificeret RCT-studier om forskellige typer af træning til behandling af hjernerystelser. Studier blev fundet i MEDLINE, PsycINFO, Scopus, Cochrane CENTRAL og SPORTDiscus. De inkluderede var personer med hjernerystelse eller et lignende hovedtraume. Outcome var: sværhedsgraden af hjernerystelsen målt med Post Concussion Symptom Scale (PCSS), varighed af symptomer på hjernerystelse og fraværsdage fra arbejdet.

Resultater

14 studier blev inkluderet i den kvalitative syntese og i den kvantitative metaanalyse. Metaanalyserne viste en statistisk signifikant effekt af træning ift. forbedring af symptomer på hjernerystelse (PCSS) sammenlignet med kontrolgruppen. Flere af studierne blev med Cochranes risk of bias tool fundet til at have en anseelig risiko for bias. Evidensen fra de fundne studier blev generelt vurderet ud fra GRADE til at ligge på moderat.

Konklusion

Træning ser ud til at kunne forbedre PCSS-scoren og symptomerne på hjernerystelse hos patienter med hjernerystelse. Der er behov for højkvalitets-RCT’er til at belyse forskellige intensiteter af træning til personer med forskellige sværhedsgrader af hjernerystelse på forskellige tidspunkter i forløbet og på tværs af etnicitet/race.

Perspektivering

Forskerne har i studiet forsøgt at belyse effekten af træning til behandling af hjernerystelse. Dette på baggrund af en grundig litteratursøgning og en kritisk forholden sig til studiernes design og karakteristika for de inkluderede studiepopulationer. Der mangler dog fortsat at blive evalueret på, hvordan intensiteten af træningen spiller ind på status for hjernerystelsen.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar