Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Godkendt specialisering af fysioterapeuter i psykiatrien

LEDER // "Det er ikke kun i psykiatrien, at kompetencegivende specialuddannelse vil være med til at løfte det faglige niveau," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Danske Regioner er for nylig kommet med forslag til, hvordan vi forbedrer vilkårene for mennesker med psykiatriske lidelser. Det er tiltrængt – og der er mange gode elementer i forslaget. Men der er især én ting, der får mit fys-hjerte til at banke hurtigere.

Danske Regioner lægger for første gang op til en specialuddannelse for fysioterapeuter. Hvis det står til dem, så skal fysioterapeuter fremover kunne tage kompetencegivende specialuddannelse målrettet arbejdet i psykiatrien.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den netop offentligt godkendte specialuddannelse er noget, vi her i foreningen har arbejdet for i mange år. Sundhedsstyrelsen har til gengæld været nølende, og med dem arbejdsgiverne, bl.a. fordi der naturligvis skal følge lønkroner med specialuddannelse.

Så der er god grund til at glæde sig over, at Danske Regioner har indset gevinsterne ved specialisering og dermed behovet for en specialuddannelse for fysioterapeuter. For det er en anerkendelse af, at fysioterapeuter, der specialiserer sig i særlige patientgrupper eller diagnoser, kan give et bedre tilbud til de borgere og patienter, der har brug for deres hjælp.

Konkret i psykiatrien kan fysioterapeuter med en specialuddannelse bidrage mere og bredere til opgaveløsningen. Samtidig kan en specialuddannelse også være med til at løse de udfordringer, der er med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Et andet element i Danske Regioners udspil, der forhåbentlig også vil hjælpe, handler om at sikre god modtagelse og introduktion af nye medarbejdere.

Jeg ved, at fysioterapeuter har rigtig meget at bidrage med, når det kommer til at skabe en bedre psykiatri. Men vi må også være ærlige om, at det kan være en svær sektor at arbejde i – og måske især i de første år. Derfor er det helt rigtigt set at hjælpe nye medarbejdere godt i gang.

Samtidig er det klart, at den åbning, vi nu ser fra en af vores største arbejdsgivere i forhold til specialuddannelse, er noget, vi også vil forfølge på andre områder. For det er ikke kun i psykiatrien, at kompetencegivende specialuddannelse vil være med til at løfte det faglige niveau. Derfor har vi sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi en klar strategi om, at fysioterapeuter skal kunne specialisere sig og anerkendes for det, både fagligt og økonomisk.

Vi er som fysioterapeuter rigtigt gode til at holde os fagligt ajour, og denne fælles kultur er en af de ting, der gør vores fag til noget særligt. Og netop fordi det har stor betydning for patienterne, er det også noget, vi skal anerkendes for.

Læs Danske Regioners psykiatriudspil

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar