Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Mit arbejde giver lægerne frihed til at fokusere på det, de er gode til"

MIT JOB // Lene Voigt er selvstændig fysioterapeut i danske lægehuse. Hun aflaster lægerne i Helsinge Lægecenter og Allerød Lægeklinik ved at indgå i den daglige konsultation med at udrede og henvise patienter med biomekaniske vanskeligheder.
Foto fra Allerød Lægeklinik: Thomas Steen Sørensen

Hvad laver du?

Jeg er fysioterapeut i Helsinge Lægecenter og Allerød Lægeklinik, hvor jeg tager mig af patienter med skader af biomekanisk karakter. Ligesom en læge har jeg 15 minutters konsultationstid per patient til anamnese, at skrive journal og lave en eventuel henvisning, så på en lang dag ser jeg mellem 20 og 26 patienter.

Jeg elsker, at der er så meget fart på. Det er ikke unormalt, at vi får en ambulance eller nogle falckreddere flyvende ind ad døren for at hente en patient, der skal tilses akut på hospitalet. Man starter dagen med én plan, men ender et helt andet sted.

Hvordan foregår en konsultation?

Jeg giver som udgangspunkt ikke fysioterapeutisk manuel behandling, men vurderer og rådgiver patienterne og sender dem eventuelt videre til den rette faggruppe. Det kunne for eksempel være en fysioterapeut eller speciallæge. Til tider sætter jeg dog mindre tiltag i gang, som at give en manipulation af en facetlåsning, og så ser jeg patienten over et par gange.

Jeg møder mange forskellige diagnoser af subakut og akut karakter, så jeg har aldrig trukket så massivt på min uddannelse som sportsfysioterapeut som nu, selvom jeg har arbejdet for Team Danmark og håndboldligaen i mange år. Jeg må også ofte stikke næsen ned i bøger og artikler for at læse op på alt fra KOL-patienter til kliniske retningslinjer for ryg og nakke.

Hvad kræver det at varetage jobbet?

Jeg står alene med et kæmpe ansvar, så stor erfaring som fysioterapeut er altafgørende. Jeg har for eksempel flere patienter, hvor jeg undervejs i udredningen konstaterer, at de skal indstilles til operation eller har en alvorlig livstilssygdom. Det kræver mange års arbejde med mennesker at kunne få øje på. At henvise til den rette speciallæge kræver i øvrigt et godt kendskab til kommandovejene i sundhedssystemet.

Hvordan er dit samarbejde med lægerne?

Det er utrolig tæt. Selvom vi har fart på, er der altid tid til en faglig snak, og de skal godkende alle mine henvisninger. Jeg har også det privilegie at kunne hente dagens akutlæge med ind og vurdere en patient, hvis jeg er i tvivl om noget. Selvom det kun handler om nogle minutter, gør det, at patienterne føler sig hørt og grundigt undersøgt.

Hvad synes du om at være selvstændig konsulent?

Jeg er presset på økonomi og logistik, fordi jeg er ved at bygge min forretning op. Men jeg nyder at være fri for at skulle lægge interessetimer. Næsten hele mit arbejdsliv som fysioterapeut har jeg siddet derhjemme om aftenen for at svare på mails, skrive udredninger til forsikringsselskaber eller lave status. Men som udefrakommende konsulent er jeg af sikkerhedsmæssige årsager ikke koblet på et journalsystem. Når jeg går fra arbejdet, har jeg helt fri.

Hvad er det sværeste?

En sjælden gang imellem møder jeg en patient, som jeg ikke kan hjælpe. Det er ikke så let at være tilskuer til. Det er typisk mennesker, der er kommet i klemme i systemet, fordi de har komplicerede diagnoser eller er på kontanthjælp og i gang med en udmattende udredning. Det giver ikke altid mening at sætte gang i arsenalet af undersøgelser, hvis de i forvejen har for meget at bekymre sig om.

Hvordan håndterer du det?

Jeg har lært at være ærlig og realistisk. Hvis jeg sidder med en kronisk smertepatient, der muligvis kommer til at have smerter resten af livet, lover jeg dem ikke en magisk løsning på problemet.

Lægerne i lægehuset booker ofte en tid til deres patient hos mig i disse situationer, fordi fysioterapeuter er gode til at iværksætte strategier, der gør det lettere at leve med smerter. Jeg har også bedre tid til at snakke i dybden med patienten, fordi lægen samtidig skal holde fokus på at ordinereden rette medicin. Tit og ofte er det menneskelighed og en god samtale om livet, disse patienter har mest brug for.

Hvad er fremtidsmulighederne i jobbet?

Det er min overbevisning, at fysioterapeuters tilstedeværelse i lægepraksisser er samfundsbesparende, især i en tid med lange ventetider hos de privatpraktiserende læger. Hver gang, jeg behandler en patient med et biomekanisk problem, frigiver det tid til at en læge kan se en kompleks, medicinsk patient. Mit arbejde giver lægerne frihed til at fokusere på det, de er gode til.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar