Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til uspecifikke nakkesmerter

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger effekten af terapeutisk træning på livskvaliteten hos kontorarbejdere med uspecifikke nakkesmerter.

Baggrund

Uspecifikke nakkesmerter ses ofte ved kontorarbejde. Fysioterapeutiske træningsinterventioner har vist lovende resultater, men der mangler systematiske undersøgelser af, hvilken effekt træning har på livskvaliteten.

Formål

Det systematiske review og metaanalyse har undersøgt effekten af terapeutisk træning på livskvaliteten hos kontorarbejdere med uspecifikke nakkesmerter.

Metode

Ved søgning i PEDro, PubMed, Science Direct, CINAHL, Scopus, Cochrane Library og Biomed Central blev der fundet RCTstudier af forskellige typer af træningsinterventioner til behandling af uspecifikke nakkesmerter. De inkluderede studier inkluderede personer over 18 år, der enten havde kroniske eller akutte uspecifikke nakkesmerter. Der blev målt på livskvalitet (SF-36) og sværhedsgraden af nakkesmerterne målt med Numeric Pain Rating Scale (NPRS) eller Visuel Analog Skala (VAS). Personer under 18 år og problematikker som traumer, tumorer eller degenerative lidelser blev ekskluderet.

Resultater

8 studier blev inkluderet. Metaanalyserne viste en statistisk signifikant forbedring på smerter hos dem, der fik styrketræning ift. kontrolgrupperne. Der blev dog ikke fundet nogen klinisk signifikant forbedring på livskvalitet. Studierne blev af forskerne vurderet med PEDro-skalaen, og gennemsnitsscoren for de inkluderede studier lå på 6,63 ud af 10. Foruden styrketræning havde enkelte studier valgt primært at fokusere på udholdenhedstræning eller udstrækningsøvelser.

Konklusion

Forskerne konkluderer, at der er tilstrækkelig evidens til at foreslå styrketræning til behandling af uspecifikke nakkesmerter. Der er ikke evidens for at anbefale udelukkende udholdenhedstræning eller udstrækningsøvelser. Klinikere anbefales at inkludere 1 times ugentlige styrketrænende øvelser for skulder- og nakkeregionen til kontorarbejdere med uspecifikke nakkesmerter.