Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lungefysioterapien viser sit værd

CORONA // Lederen af Ergo- og Fysioterapien på Hvidovre Hospital, Jette Christensen, glæder sig over, at fysioterapeuterne spiller en vigtig rolle i håndteringen af covid-19-patienter. Og der bliver endnu mere brug for fysioterapeuterne, for brugen af kontinuerlig CPAP øger behovet.
”Man skal være omstillingsparat og kunne tænke ud af boksen i denne tid. Der sker hele tiden noget nyt, der kommer nye instrukser og nye retningslinjer,” siger Jette Christensen, leder af Ergo- og Fysioterapien på Hvidovre Hospital. Foto: Henrik Frydkjær

Et stigende antal fysioterapeuter er i fuld gang med at behandle patienter med covid-19 på landets hospitaler, og deres ledere har haft travlt med blandt andet at omorganisere bemanding, lave nye vagtplaner, kompetenceudvikle og samtidig berolige personalet.

Det gælder også Jette Christensen, der er leder af Ergo- og Fysioterapien på Hvidovre Hospital, der modtager flest patienter med covid-19 i den sydlige del af Region Hovedstaden.

Hospitalet samler patienter med covid-19 på hospitalets nordside, hvor der er indrettet fem afsnit, så covidpatienter holdes helt adskilt fra patienter, der fejler noget andet.

De første uger af coronakrisen har Jette Christensen sammen med andre ledere været med til at indrette og organisere arbejdet i de nye covidafsnit. Det har krævet tid og meget fleksibilitet at omstille arbejdet til en helt ny patientgruppe.

”Man skal være omstillingsparat og kunne tænke ud af boksen i denne tid. Der sker hele tiden noget nyt, der kommer nye instrukser og nye retningslinjer. Men det er dejligt at mærke, at det tværfaglige samarbejde er i top, og der er respekt om det, de forskellige gør,” siger Jette Christensen.

Næsten alle fysioterapeuter i aktion

”Vi har fysioterapeuter i dag-, aften- og nattevagt, og fra næste uge (påskeugen, red.) bliver der nok brug for to fysioterapeuter i nattevagt, i stedet for den ene, vi har nu. Jeg tror, at stort set alle, nok omkring 40 fysioterapeuter, bliver en del af covid-vagtplanen, hvor vi nu også kommer til at inddrage fysioterapeuterne fra Amager. Vores ergoterapeuter får ligeledes nye opgaver,” siger Jette Christensen.

Det er hendes oplevelse, at sygeplejerskerne er glade for at få fysioterapeuterne ind i teamet omkring covid-patienterne, og der bliver nok at gøre for dem, fortæller Jette Christensen. Det er nemlig besluttet, at de patienter, der har gavn af det, skal tilbydes behandling med kontinuerlig CPAP (kCPAP). Beslutningen er truffet af den specialeansvarlige overlæge på baggrund af erfaringerne fra Italien og anbefalingerne fra Dansk Lungemedicinsk Selskabs nye guidelines udgivet i marts.

”Hvis der er fagligt belæg for, at det er det, der er det bedste for en patient, så skal vi selvfølgelig tilbyde det,” siger Jette Christensen.

Derfor har hun været i gang med at bestille nyt udstyr og få organiseret undervisning i kCPAP til fysioterapeuter og det tværfaglige personale.

”Fysioterapeuterne kommer til at spille en central rolle i behandlingen med kCPAP. Det vil nemlig blive dem, der skal sætte behandlingen i gang. Fysioterapeuterne har store kompetencer inden for respirationsfysioterapien, og her kan vi vise vores værd, for den kan virkelig gøre en forskel for disse patienter. Jeg håber, det kan betyde, at vi i højere grad bruges inden for dette speciale i fremtiden. En anden opgave, der har vist sig, er rehabilitering og genoptræning af disse patienter med et langvarigt indlagt forløb med covid-19. De er virkelig afkræftede og har stort behov for genoptræning, både nu mens de stadig er indlagt og efter udskrivelsen,” siger Jette Christensen.

Artiklen er afsluttet den 6. april.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar