Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ventilatørkursus til fysioterapeuter

CORONA // Ledende overfysioterapeut Morten Albæk Skrydstrup fra Aarhus Universitetshospital har taget initiativ til et ventilatørkursus til fysioterapeuter, der behandler patienter i respirator. Målet er at optimere den lungefysioterapeutiske behandling og afhjælpe eventuel mangel på sygeplejersker i de intensive afsnit.
”Det er erfaringen allerede nu, at fysioterapeuter virkelig har en berettigelse i håndteringen af patienter, der er indlagt med covid-19," siger ledende overfysioterapeut Morten Albæk Skydstrp. Foto: Jesper Voldgaard.

Et stigende antal fysioterapeuter behandler patienter med covid-19 på sengestuer og på de intensive afdelinger, og fysioterapeuterne er derfor en del af den tværfaglige gruppe, der behandler patienter i respirator.

Det øgede behov for sygeplejersker, der kan betjene respiratorer og et stigende antal fysioterapeuter, der er tilknyttet de intensive afdelinger, har fået ledende overfysioterapeut Morten Albæk Skrydstrup fra Aarhus Universitetshospital til at tage initiativet til et ventilatørkursus for fysioterapeuter.

”Jeg fik den idé, at vi i denne situation, vi står i, løfter fysioterapeuters kompetencer, så de kan fungere som ventilatører for patienterne i respirator. Det kan have betydning her og nu for den situation, vi står i og måske også for fremtiden, hvor fysioterapeuter i højere grad kan komme til at spille en rolle i behandlingen af kritisk syge patienter på intensiv afdeling. Desuden kan fysioterapeuterne være med til at afhjælpe manglen på sygeplejersker på området,” fortæller Morten Albæk Skrydstrup.

Han opfordrede regionens kompetencecenter til, så hurtigt som muligt, at udbyde kurser for fysioterapeuter, så de blev i stand til at løfte opgaven som ventilatører på intensiv. Centeret tog imod opfordringen, og efter påske begyndte de første 12 fysioterapeuter på det første ud af foreløbig to skræddersyede kurser på 20 timer med efterfølgende følgevagter/introforløb på intensiv afdeling.

”Det er erfaringen allerede nu, at fysioterapeuter virkelig har en berettigelse i håndteringen af patienter, der er indlagt med covid-19. De sørger for at mobilisere patienterne, lejre dem blandt andet i bugleje og i det hele taget tilbyde mange af de klassiske lungefysioterapeutiske metoder. Jeg er ikke i tvivl om, at fysioterapeuter med det nye forløb kommer ind med nogle kompetencer, der er brugbare til de kritisk syge patienter i respirator og kan indgå i et teamsamarbejde med sygeplejersker og læger. Lige nu har vi en stor andel af fysioterapeuter, der indgår i vagtplanen på intensiv, og der vil blive brug for flere,” siger Morten Albæk Skrydstrup.

Også brug for genoptræning

Fysioterapeuterne på Aarhus Universitetshospital har, lige som de fleste terapeuter på de andre hospitaler, været igennem en omfattende organisatorisk forandring. Mange af dem indgår i behandlingen af patienterne med covid-19 på isolationsstuerne, og mange af de øvrige har fået nye opgaver på andre afdelinger, ligesom der gennem de sidste mange uger har foregået massiv kompetenceudvikling og sidemandsoplæring.

Morten Albæk Skrydstrup forventer desuden, at der kan komme et pres på genoptræningen på anden vis efterfølgende, da mange af de indlagte patienter har omfattende svækkelser i muskulaturen.

”Nogle af dem vil få brug for genoptræning under indlæggelsen, men de fleste vil nok blive udskrevet. Når patienter har ligget i respirator i 3-4 uger, er de svage, meget svage. Egentlig burde de i begyndelsen tilbydes specialiseret genoptræning, men det er ikke noget, man snakker om endnu. Jeg håber, at kommunerne er klar til at tage imod patienterne og give dem den nødvendige genoptræning og rehabilitering efterfølgende. Jeg kan ikke undgå at være lidt bekymret for, hvordan de kan klare den opgave i de mindre kommuner,” siger Morten Albæk Skrydstrup.

Artiklen er afsluttet 6. april.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar