Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lys for enden af tunnelen

LEDER // "Jeg tør godt sige, at vi alle har været i permanent alarmberedskab," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Det ramte alle hårdt, da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned. Der findes ingen drejebog for, hvordan man tackler en så alvorlig og ødelæggende pandemi som corona. Samtidig valgte regering og Folketing at tage lovgivning i brug, som vi ikke har set siden 2. verdenskrig. Så kan det stort set ikke blive mere alvorligt.

Det har vendt op og ned på tilværelsen for os alle. Fra den ene dag til den anden har praktiserende fysioterapeuter måttet lukke deres klinikker for alt andet end kritisk behandling for at hindre smittespredning.

Fysioterapeuter i kommuner og på hospitaler er blevet sendt hjem eller kastet ud i en række nye opgaver. Og de studerende på fysioterapeutuddannelserne har som en stor del af befolkningen måtte løse opgaverne hjemmefra.

Jeg tør godt sige, at vi alle har været i permanent alarmberedskab. Coronakrisen har givet store bekymringer og tab af indtægt, særligt for de selvstændige fysioterapeuter. Selv om regering og Folketing har vedtaget økonomiske hjælpepakker, vil krisen komme til at trække lange skygger.

For alle i Danske Fysioterapeuter har opgaven de seneste måneder været at hjælpe og afbøde virkningerne bedst muligt. Vi har presset på over for myndigheder og politikere for at få klare sundhedsfaglige retningslinjer og størst mulig økonomisk kompensation, lavet aftaler om arbejdsforhold og nødberedskab på hospitaler og kommuner og rådgivet tusindvis af medlemmer.

Hovedbestyrelsen har holdt møder flere gange om ugen, hvor vi sammen har forsøgt at navigere i den vanskelige situation. Selv om vi helt sikkert har begået fejl undervejs, er meget også lykkedes. Blandt andet at få lavet aftale om, at praktiserende fysioterapeuter kan give telekonsultation. For heldigvis er alt ikke gråt.

Jeg har snakket med mange medlemmer den seneste måned og kan ikke lade være med at blive imponeret over, hvordan fysioterapeuter i kommuner og på sygehuse har fundet nye og kreative måder at hjælpe borgere og patienter.

Hvordan lederne lynhurtigt har fået omlagt opgaverne og funktioner, tillidsrepræsentanterne har fået balanceret hensyn til den nye situation og fysioterapeuters arbejdsforhold, og praktiserende fysioterapeuter, trods store vanskeligheder, har bevaret optimismen. Og hvordan det på fornem vis er lykkedes for studieledere og lærere på professionshøjskolerne at tilrettelægge fjernundervisning for de studerende.

Der kommer formentlig til at gå lang tid, før vi er tilbage til den vante dagligdag igen. Men der er lys for enden af tunnelen. Her lige efter påske, hvor jeg skriver denne leder, har Sundhedsstyrelsen givet besked om, at praksissektoren gradvist kan øge aktiviteterne.

De seneste smittetal viser endvidere, at antallet af borgere med corona fortsat falder. Så det varer forhåbentligt ikke lang tid, før fysioterapeuter kan tage flere patienter i behandling. Og der er nok at tage fat på. Efter flere ugers isolation derhjemme har mange borgere med handicap og kroniske sygdomme et stort behov for genoptræning, ligesom det haster med at få trænet covidpatienterne, særligt dem, der har ligget i respirator.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar