Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lynkursus i lungeterapi på Slagelse Sygehus

CORONA // Slagelse Sygehus er gået proaktivt til coronakrisen. Der er ansat flere fysioterapeuter, og Pernille Villumsen har givet læger, sygeplejersker og sosu-assistenter et intensivt kursus i lungeterapi.
Sebastian Strauss, Julie Gøtje og Kim Poulsen får kursus i lungefysioterapi af Pernille Villumsen. Foto: Carsten Bundgaard

På Slagelse Sygehus har man valgt at uddanne andre faggrupper end fysioterapeuter i at anvende metoder inden for lungefysioterapi. De indgår nu som en essentiel del af bemandingen på sygehusets covidafsnit. Den faglige oprustning er sket for at imødekomme et større flow af patienter med behov for respirationsfysioterapi, fortæller specialeansvarlig fysioterapeut Pernille Villumsen.

Covidpatienter er især kendetegnet ved at have problemer med vejrtrækningen og deres evne til at ilte blodet.

”Vores nuværende erfaring er, at covidpatienter hurtigt kan ændre respiratorisk status og dermed få behov for hyppigere tilsyn eller revurderinger. Derfor har vi dels ansat en række nye kollegaer, bl.a. en god håndfuld fysioterapeuter, og så har vi gennemført et ambitiøst efteruddannelsesforløb, hvor flere faggrupper er blevet undervist i delelementer af respirationsfysioterapien,” siger hun.

Flere af Slagelse Sygehus’ covidpatienter har allerede nydt godt af den fysioterapeutiske faglighed – ikke mindst i kritiske situationer. Det bekræfter en række ledende medarbejdere på sygehuset:

”Fysioterapien var jo essentiel for patienterne,” fortæller Mona Skarby, ledende overlæge på covidafsnittet, og hun suppleres af Turana Ali Gizi Baylarova, der er lungemedicinsk ansvarlig læge på afsnittet:

”Mange patienter har sagt, at det var mirakuløst at modtage fysioterapi”.

Tværfagligt samarbejde efter kursus

Størstedelen af fysioterapeuterne på Slagelse Sygehus har kompetencer i lungefysioterapi og CPAP-behandling, men med fysioterapeut Pernille Villumsen i spidsen blev der iværksat et intenst kompetenceforløb, der fik uddannet samtlige fysioterapeuter.

SlagelseFysCorona02.png
Samtlige fysioterapeuter på sygehuset har nu fået et intensivt kursus i lungefysioterapi.

Undervisningen har bl.a. indeholdt simulationstræning for at øve de praktiske færdigheder sammenholdt med træning af den kliniske refleksion. Derudover har der dagligt været undervisning af sygeplejersker, sosu-assistenter og læger på selve covidafsnittet.

”Formålet har været at gøre faggrupperne i stand til at benytte dele af lungefysioterapien, herunder hyppige CPAP-behandlinger. De forskellige faggrupper har givet udtryk for, at det har været spændende at få indblik i, hvornår CPAP-behandling er relevant og hvornår, den ikke er,” siger Pernille Villumsen.

”Både fysioterapeuterne og de andre faggrupper har haft en ganske stejl læringskurve og har måske oplevet at være lidt ude af deres komfortzone. Men vi har alligevel oplevet stor interesse fra de sygeplejersker, ergoterapeuter og læger, som har deltaget i undervisningen, fordi folk har kunnet se, at der er et behov for, at mange bidrager, og fordi det i isolationssituationer giver virkelig god mening, at man kan varetage flere forskellige opgaver, mens man alligevel er på stuen,” siger hun.

Selvom deltagerne har måttet betræde ukendt land rent fagligt, har kurset også givet en stærk oplevelse af et fælles formål, og det er i sig selv en vigtig erfaring, mener Pernille Villumsen.

Patienter har brug for fysioterapi

Patienter indlagt med covid har behov for fysioterapi for at gøre det muligt for dem at komme ud af deres seng og op at sidde, da det er væsentligt for at optimere deres respiratoriske forhold. Herudover har de ofte behov for øvelser til at mobilisere slim op fra lungerne, samt øvelser og rådgivning om håndtering af deres åndenød. Men behandlingen slutter ikke, blot fordi patienterne bliver udskrevet:

”Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at vi får patienterne godt videre i deres forløb, efter de er udskrevet fra sygehus. Det vil sige, at de patienter, som efter et langvarigt forløb med tab af funktioner og kapacitet, får mulighed for at starte den genoptræning, de har behov for via en genoptræningsplan,” siger Pernille Villumsen.

Ariklen er afsluttet 15. april.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer