Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mennesker med sklerose skal have recept på træning

De fleste med sklerose har gavn af træning, også dem, der lider af fatigue. Træningen har ikke kun betydning for funktionsevnen, men har også en positiv effekt på hjernen.
Peter Fey holdt oplæg på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018. Foto: Heidi Lundsgaard.

Patienter med multipel sklerose (MS) er markant mindre fysisk aktive end andre uden sygdommen, og de bliver mindre fysisk aktive i takt med, at sygdommen skrider frem. Fysisk aktivitet har ikke kun betydning for at opretholde funktionsevnen og forhale atrofi af hjernen, men kan også forebygge tidlig død som følge af livsstilssygdomme.

”De fleste kan træne – også selv om de lider af fatigue”, sagde professor og fysioterapeut Peter Feys på fagkongressen. Han er professor i rehabilitering og fysioterapi ved Universitetet i Hasselt.

Der er i dag evidens for positiv effekt af træning på muskelstyrke, kondition, balance og gangfunktion. Ud over den fysiologiske effekt, har træningen også betydning for livskvaliteten. Dette er særlig relevant hos denne gruppe af patienter, hvor en stor del lider af depression og bekymringer, fortalte Peter Feys.

Stor fordel med muskeltræning

”Patienter med sklerose har store fordele ved at træne muskelstyrke, og effekten er proportional med, hvor meget man træner. Desuden viser studier, at den største styrkeforbedring kommer på den svageste ekstremitet”, sagde Peter Feys.

Muskelsvækkelsen som følge af MS gør, at patienternes udgangsstillinger skal korrigeres, så de undgår overbelastning. Der er derfor brug for erfarne fysioterapeuter til at sikre, at patienterne ikke kommer til at fejlbelaste især leddene, når der f.eks. trænes i maskiner. Men muskeltræningen vedligeholder ikke kun funktionsniveauet. Træningen er også med til at stimulere hjernen.

”Vi ved, at hjernen atrofierer hos patienter med sklerose, og at muskel- og balancetræning kan være med til at bevare hjernemassen”, fortæller Peter Feys.

Peter Feys gennemgik flere studier, der har set på hjernen under træning. Her har forskere blandt andet vist, at en gruppe patienter med MS, der fik tilbudt træning, bevarede hjerneceller i modsætning til kontrolgruppen, der ikke trænede.

Konditionstræning og fatigue

Konditionstræning har vist sig at kunne mindske den træthed, som mange patienter med MS lider af. Men det er ifølge Peter Feys af stor betydning, at fysioterapeuten motiverer patienterne og finder en måde at organisere træningen på, der gør den overkommelig for patienterne.

Peter Feys er en af initiativtagerne til ”Start-to-Run” til patienter med sklerose i Holland. Løbedistancen er fem km, der trænes i grupper og følges op med sms til deltagerne. Træningen har vist positiv effekt på generel fitness, rejse-sætte-sig-test, 6-meters-gangtest, fatigue og livskvalitet.

Kan patienterne ikke løbe eller gå, kan de træne konditionen på cykel eller med armene alene. Studier har vist, at patienter, der udelukkende har funktion i overekstremiteten, også kan få pulsen op, fortalte Peter Feys.