Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nye overenskomster på plads

Mere i løn til alle og et ekstra løft til de erfarne, kliniske undervisere og de lavestlønnede ledere. Det er nogle af elementerne i de nye overenskomster for fysioterapeuter i kommuner og regioner.

Omkring 2.200 kr. mere per måned. Det er hvad fysioterapeuter, ansat i regioner og kommuner, kan se frem til med de nye aftaler om overenskomster. I den treårige periode, aftalerne gælder, vil lønnen stige med 6,8 procent. Samlet forventes priserne at stige cirka 5,1 procent over de næste tre år. Det betyder, at lønnen vil stige mere end priserne, så man fremover får mere ud af at gå på arbejde.

”Det var et helt afgørende krav fra alle de faglige organisationer. Vi stod sammen om blandt andet kravet om, at de offentligt ansatte får del i den vækst, der sker i samfundet i de her år. Det er lykkedes med de nye overenskomster,” siger formand Tina Lambrecht.

Løft til erfarne

Ud over selve lønnen, sikrer de nye aftaler også en række forbedringer for blandt andre fysioterapeuter med ti års anciennitet, kliniske undervisere og ledere på de laveste løntrin.

”Da vi indsamlede krav blandt medlemmerne, var der et meget tydeligt ønske om, at erfarne fysioterapeuter skulle have en lønudvikling, og at de kliniske undervisere skulle belønnes for det store ansvar, de påtager sig for at hjælpe nye fysioterapeuter godt ind i vores allesammens fag,” siger Tina Lambrecht.

Derudover er der en lang række mindre forbedringer – blandt andet i form af højere tillæg for arbejde på skæve tidspunkter for kommunalt ansatte og lidt højere pensionssats for regionalt ansatte. Samlet set er der forbedringer på 8,1 procent.

Underviserne

Der er dog også ting i aftalerne, der kunne have været bedre.

”Det gælder især, at fysioterapeuter og andre, der underviser, fortsat ikke har en forhandlet aftale om arbejdstid, men skal arbejde efter en lov, Folketinget har vedtaget. Det er uholdbart, og jeg håber meget, at det bliver løst ved de næste forhandlinger,” siger hun. ”Samtidig mødte vi en uforståelig mur i forhold til vores krav om samme tillæg til alle vores lektorer, som vi nu må forfølge på anden vis”.

Nervepirrende forløb

Samlet set er Tina Lambrecht meget tilfreds med resultatet, men håber på et mindre nervepirrende forløb næste gang. ”Det har været meget voldsomt med varsler om lockout og hårde udmeldinger. Men det stærke sammenhold mellem alle de faglige organisationer på det offentlige område har vist, at man ikke kan tryne de offentligt ansatte, så mon ikke arbejdsgiverne opfører sig mere rimeligt næste gang?”

Hvad synes du om forløbet under OK18?

 • Lønstigninger til alle på 6,82 procent (inkl. udmøntning fra reguleringsordning) over en tre-årig periode
 • Desuden ca. 2.600 kr. årligt til fysioterapeuter med 10 års erfaring fra 1.4. 2019.
 • Kliniske undervisere får fra 1.4. 2019 knapt 10.000 kr. årligt ovenpå indplaceringen på trin 8
 • Ledende fysioterapeuter, indplaceret på L5, løftes til trin L6 fra 1.4. 2019. Det svarer til en årlig lønstigning på mellem 5.700 og 6.900 kroner, afhængig af løngruppe.
 • Pensionsprocenten for ledende fysioterapeuter hæves fra 1.4. 2019 med 0,03 procent for ledende fysioterapeuter til 17,46 procent, hvis fritvalgstillæg er valgt som løn. Er lederens fritvalgstillæg valgt som pension, hæves procentsatsen til 17,98.
 • ATP- satsen forhøjes fra 1. april 2020 til A-sats, som er 3.408 kroner årligt.
 • Fra 1.4. 2019 hæves aftentillægget fra 27 til 30 procent
 • Nattillægget hæves fra 32,5 til 35 procent
 • Lørdagstillægget hæves fra 28 til 30 procent
 • Pensionen af aften, nat og weekendtillæg løftes fra nuværende 3 til 5 procent.
 • Der etableres en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne. Projekter om selvtilrettelæggere og projekter om forebyggelse, pleje, behandling og rådgivning af borgere med diabetes.
 • Lønstigninger til alle på 6,82 procent (inkl. udmøntning fra reguleringsordning) over en tre-årig periode
 • Desuden ca. 2.600 kr. årligt til fysioterapeuter med 10 års erfaring fra 1.4. 2019.
 • Kliniske undervisere får fra 1.4. 2019 knapt 10.000 kr. årligt ovenpå indplaceringen på trin 8
 • Ledende fysioterapeuter, indplaceret på L5, løftes til trin L6 fra 1.4. 2019. Det svarer til en årlig lønstigning på mellem 5.700 og 6.900 kroner, afhængig af løngruppe.
 • Pensionsprocenten for ledende fysioterapeuter hæves fra 1.4. 2019 med 0,03 procent for ledende fysioterapeuter til 17,46 procent, hvis fritvalgstillæg er valgt som løn. Er lederens fritvalgstillæg valgt som pension, hæves procentsatsen til 17,98.
 • ATP- satsen forhøjes fra 1. april 2020 til A-sats, som er 3.408 kroner årligt.
 • Fra 1.4. 2019 hæves aftentillægget fra 27 til 30 procent
 • Nattillægget hæves fra 32,5 til 35 procent
 • Lørdagstillægget hæves fra 28 til 30 procent
 • Pensionen af aften, nat og weekendtillæg løftes fra nuværende 3 til 5 procent.
 • Der etableres en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne. Projekter om selvtilrettelæggere og projekter om forebyggelse, pleje, behandling og rådgivning af borgere med diabetes.
 • Lønstigninger på 5,6 procent (eksklusiv udmøntning fra reguleringsordningen) over en 3-årig periode.
 • Fravær med løn op til fem dage pr. år til forældre, hvor barnet indlægges til hospitalsbehandling.
 • Ret til orlov uden løn, når en medarbejder ansættes til at passe en nærtstående med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kronisk eller langvarig og/eller uhelbredelig sygdom.
 • Retten til betalt spisepause ekspliciteres som en overenskomstmæssig ret, hvor en sådan ret består i dag. Alle overenskomster, der ikke indeholder en bestemmelse om spisepause får indføjet følgende:
 • ”Pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.”
 • Der blev afsat 0.23 procent til særlige forhandlinger. De udmøntes pr. 1.10 2018 således:
 • På sosuskolerne forhøjes pensionsprocenten fra 17,3 til 17,6 procent.
 • I Arbejdstilsynet forhøjes basisløntrinnet. Det indebærer en årlig lønforbedring på godt 1.000 kr.
 • På professionshøjskolerne forhøjes trin 7 og 8 med ca. 1.500 kr. årligt
Del eller udskriv siden