Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienter med lungekræft skal have en objektiv vurdering

FORSKNING PÅ VEJ // Jeg tror, det vil få en kæmpe effekt på patienterne, siger fysioterapeut, ph.d. og lektor Morten Quist.
Fysioterapeut, ph.d. og lektor ved Københavns Universitet, Morten Quist
Fysioterapeut, ph.d. og lektor ved Københavns Universitet, Morten Quist, Krop og Kræft, Rigshospitalet, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning. Foto: Sisse Stroyer.

Hvad forsker du i?

Jeg vil forske i, hvorvidt patienter med lungekræft bliver vurderet korrekt til behandling. I dag vurderer den diagnosticerende læge, om patientens helbred er egnet til at klare f.eks. kemoterapi eller operation. Det er en samlet vurdering af patienten, der bygger på patientens informationer om egen fysiske formåen samt lægens vurdering. Problemet er, at testen er subjektiv. Adskillige undersøgelser peger på, at læger vurderer patienterne forskelligt. Dermed er der muligvis patienter, som kunne være blevet vurderet egnet til behandling, men som ikke bliver det.

Hvordan gør I?

Vi vil lave et studie, der inkluderer 300 patienter i to grupper. Den ene gruppe skal have den vanlige vurdering hos lægen, den anden gruppe skal vurderes af fysioterapeuter ud fra objektive funktionstest – gangtest, rejse-sætte sig, håndgrebsstyrke med mere. Testresultaterne skal indgå i lægens beslutning om patientens egnethed til behandling.

Hvad håber du, der kommer ud af det?

Jeg forventer, at det vil vise, at nogle af de patienter, som vurderes uegnede til behandling i dag, vil blive vurderet som egnede. Dermed vil flere patienter modtage behandling, som kan forlænge deres liv. I dag bliver ca. 10-30 procent erklæret uegnede til behandling uden en objektiv vurdering. Samtidig er dødeligheden rigtig høj; 75 procent lever kun kort tid. Det, håber vi, vil ændre sig. Jeg tror, det her vil få en kæmpe effekt på patienterne.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer