Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

DEMMI kan måle effekten af genoptræning fra indlæggelse til endt genoptræning i kommunen

Måleredskabet De Morton Mobility Index er nu valideret i Danmark til både indlagte ældre patienter og til borgere i kommunale rehabiliteringsafsnit og genoptræningscentre.
DEMMI tester mobiliteten ud fra 15 opgaver, spændende fra lette til meget svære opgaver. Borgeren får point alt efter graden af selvhjulpenhed i hver enkelt opgave.
Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar