Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mere undervisning udbedes

De fysioterapeutstuderende er generelt godt<br/>tilfredse, men de ville gerne undervises noget mere.<br/>Og når de er færdige, vil rigtig mange gerne arbejde<br/>inden for det neurologiske felt, viser en rundspørge.

Bøgerne er tidssvarende, de fysiske rammer i orden og praktikken udbytterig, men langt fra alle studerende mener, at der er undervisning nok på fysioterapeutuddannelsen.

Top ti

Hvad vil de studerende helst arbejde med, når de er færdige?

1. Neurologi
2. Muskuloskeletal
3. Ortopædkirurgi
4/5. Pædiatri
4/5. Idræt
6. Sundhedsfremme (fx kronikerområdet)
7. Onkologi
8. Voksne udviklingshæmmede
9/10. Psykiatri
9/10. Hverdagsrehabilitering

Sådan lyder den hurtige diagnose efter en rundspørge, som Megafon har foretaget, blandt fysioterapeutstuderende fra hele landet. De studerende er blevet stillet en række spørgsmål om alt fra de fysiske rammer til indholdet af undervisningen og fremtidens drømmejob, og umiddelbart lader det til, at der kommer en flok godt tilfredse fysioterapeuter ud fra skolerne.

68 procent er enige eller overvejende enige i, at de fysiske rammer på uddannelsesstederne er i orden, og lige så mange er tilfredse med undervisningen. Dog mener en fjederdel, at der burde være mere af den, mens kun 57 procent synes, at der er undervisning nok.

Også praktikken scorer højt, og ikke færre end 93 procent mener, at den har givet dem mulighed for at bruge det, de har lært på studiet, i praksis.

Neurologi er et hit

Næsten tre fjederdele mener, at praktikken har haft indflydelse på, hvor de gerne vil arbejde, når de er færdige. Hvilke specialer de gerne vil arbejde inden for, siger rundspørgen også noget om; topscorerne er neurologi, muskuloskeletal fysioterapi og ortopædkirurgi, og lavest scorer reumatologi, ridefysioterapi og geriatri.

De 16 procent, der angiver, at de ikke regner med at skulle arbejde patientrettet, har i stedet undervisning, forskning og administration på deres Top 3.

Der er ikke den store forskel på præferencerne i forhold til, i hvilken sektor de faglige ambitioner skal udfoldes, men der er en del flere, der vil arbejde på et offentligt sygehus, end på et privathospital.

Inden de når så vidt supplerer 69 procent deres SU med et studiejob, og for tre fjerdedeles vedkommende er studiejobbet fagligt relevant.