Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fredelig ilddåb

GENERALFORSAMLING I REGION NORDJYLLAND || Praktik i praksissektoren og fysioterapeuter på skadestuen er noget af det, der har optaget den nordjyske regionsbestyrelse
Gitte Nørgaard blev efter generalforsamlingen valgt som Danske Fysioterapeuters regionsformand i Nordjylland.

 

 

Generalforsamlingen i Nordjylland den 11. april forløb uden ret meget debat.

”De var søde, måske ville de skåne mig”, gætter Gitte Nørgaard, der på tidspunktet for generalforsamlingen var konstitueret på regionsformandsposten, men som ugen efter kunne smide ”konstitureret” væk efter et fredsvalg.

I sin beretning fortalte Gitte Nørgaard de ca. 40 fremmødte, hvad regionsbestyrelsen havde fået tiden til at gå med i de to år, der er gået siden seneste regionsgeneralforsamling, blandt andet rigtig meget kontakt med både kommunal- og regionspolitikere om en lang række emner.

Praktik i praksissektoren

Et af de emner, der især har optaget den konstituerede regionsformand har været kampen for fysioterapeutstuderendes muligheder for at komme i praktik i praksissektoren.

Region Nordjylland har nemlig besluttet at sætte et indtjeningsloft over ydernumrene for praktiserende, der har studerende i praktik, idet regionen mener, at de studerende er en arbejdskraft, og at udgifterne derfor risikerer at løbe løbsk. Ifølge de praktiserende fysioterapeuter går regnestykket dog samlet set i nul, idet det særligt i begyndelsen koster ressourcer at have studerende i praktik.

”Hvis regionen vil limitere praktiserende, der tager studerende i praktik, vil de praktiserende sige nej tak”, mener Gitte Nørgaard, der derfor i sin beretning kunne fortælle, at der er blevet argumenteret indædt for at få regionen på andre tanker.

”Alle andre steder fra hører man, at det er for dårligt, at det private erhvervsliv ikke vil tage del i ansvaret for, at unge mennesker kan få en uddannelse. Her har vi så en gruppe selvstændigt erhvervsdrivende, der gerne vil løfte deres del af ansvaret, og så går regionen ind og byder dem så dårlige vilkår, at de ikke længere kan deltage”, siger Gitte Nørgaard.

Hun finder det desuden stærkt problematisk, hvis praksissektoren ikke kan få lov at være med til at uddanne de mange nye fysioterapeuter, når alt tyder på, at det er i den private del af sundhedsmarkedet, væksten i fysioterapeutiske job vil finde sted i de kommende år.

Fysioterapeuter på skadestuerne

Også bemandingen af skadestuerne har været på regionsbestyrelsens dagsorden, berettede Gitte Nørgaard, der blandt andet har haft inviteret sig selv og tidligere regionsbestyrelsesmedlem Lene Christoffersen til foretræde for det regionale FAM-råd (FAM=fælles akutmodtagelse, red.).

”Regionen ville gerne have ventetiderne i skadestuen ned, og så mener vi jo, at det ligger lige for at hente fysioterapeuter ind i skadestuerne. På et møde med Regionsrådsformand Ulla Astmann blev hun informeret om mulighederne for at udnytte fysioterapeuters kompetencer på skadestuedelen af FAM. Hun lyttede også interesseret, men alligevel har regionen fortsat sin strategi med at uddanne behandlersygeplejersker til at bemande skadestuerne sammen med blandt andre overlæger, og det er da en mærkelig måde at bruge ressourcerne på”, mener Gitte Nørgaard.