Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Verdens bedste fagforening

GENERALFORSAMLING I REGION HOVEDSTADEN || Trods hård konkurrence fra årets første forårsdag fik regionsgeneralforsamlingen i Danske Fysioterapeuters Region Hovedstaden taget livtag med et af de helt store emner: Hvordan ser verdens bedste fagforening ud?
Regionsformand Tine Nielsen i gang med at samle input til verdens bedste fagforening.

Fremtidens fagforening var et af de emner, der fyldte i vinterens valgkamp om formandsposten.

 

 

Regionsbestyrelsen i Danske Fysioterapeuters Region Hovedstaden benyttede derfor regionsgeneralforsamlingen i april til at få sat samme emne på dagsordenen for at få det bredt og ud og få sat nogle ord på, hvad den gode fagforening er, set fra et medlemsperspektiv i Hovedstaden.

”Og det blev en god debat”, fortæller regionsformand Tine Nielsen, der især hæftede sig ved, at medlemmerne lægger vægt på dialog og inddragelse.

”Og mere i løn!”, tilføjer hun med et glimt i øjet. I alt blev der indsamlet 67 udsagn om, hvad der skal til for at skabe verdens bedste fagforening, så der er nok at tage fat på.

Ifølge Tine Nielsen er modsvaret til inddragelse medansvar, og dette var også oppe at vende i debatten, fortæller hun.

”Der var en af deltagerne, der fortalte, at hun, lige da hun trådte ind af døren, havde undret sig over, at der ikke var flere deltagere, men hun havde så erkendt, at det faktisk var første gang, hun selv var der, og at hun derfor måtte vende den indad”, refererer Tine Nielsen, der gerne havde set, at flere end 40 havde deltaget i den vigtige debat, og som særligt savnede de 20, der havde tilmeldt sig, men som ikke dukkede op.

”Det er ærgerligt, fordi vi venter på dem, der ikke kommer, og så bruger vi unødvendige penge på madspild, men det var den første forårsdag, så vi var jo i hård konkurrence”, som hun siger.

Ikke-medlemmer

Problemet med medlemmer, der ikkedukker op, er dog mindre end problemet med fysioterapeuter, der ikke ermedlemmer af foreningen, mener Tine Nielsen.

”En høj medlemsprocent giver legitimitet til, at foreningen kan tale på fysioterapeuternes vegne, og en del af debatten på generalforsamlingen gik derfor på, hvordan man kan klæde tillidsrepræsentanterne bedre på til at få ikke-medlemmerne ind i folden”, fortæller hun.

Også spørgsmålet om organisering af fysioterapien på sygehusene var oppe at vende i debatten, og der var indlæg både for og imod decentralisering af fysioterapierne, og Tine Nielsen opfordrede til at inddrage regionsformanden for at få sparring til argumentationen som led i større forandringsprocesser.