Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny nordjysk formand

Gitte Nørgaard er uden modkandidater valgt som regionsformand for Danske Fysioterapeuters 968 nordjyske medlemmer
Gitte Nørgaard bor på en gård uden for Aalborg med mand, to endnu hjemmeboende børn og to hunde.

Da fristen for at stille op som Danske Fysioterapeuters regionsformand i Nordjylland udløb, var der kun én kandidat til posten, og Gitte Nørgaard, der har været konstitueret regionsformand siden august 2012, kan derfor nu slette ”konstitueret” fra sit visitkort.

Gitte Nørgaard er 47 år og har fra 1995 til 2012 været ansat på i ortopædkirurgien på Aalborg Universitetshospital. Fra 2006 har hun været tillidsrepræsentant, og fra 2007 fællestillidsrepræsentant for cirka 80 fysioterapeuter, og det er arbejdet som tillidsrepræsentant, der har givet hende lyst til at prøve kræfter med en politisk post, fortæller hun.

Stadig grøn

Selvom Gitte Nørgaard i tiden som konstitueret har prøvet sig selv af som regionsformand i mange sammenhænge, eksempelvis til møder med både lokal og regionspolitikere, i interview i regionalradioen, som afsender af læserbreve, på regionsgeneralforsamlingen, til hovedbestyrelsesmøder i Danske Fysioterapeuter osv., føler hun sig stadig meget grøn, erkender hun.

”Jeg er meget ydmyg over for, hvor meget det kræver at være ordentligt inde i sagerne på alle niveauer. På sygehuset har jeg siddet i MED-udvalg (samarbejdsforum, red.) lige fra lokal MED til regionens hoved-MED, så den sektor synes jeg, at jeg har styr på, ligesom jeg gennem årene har kunnet følge med også på det kommunale område gennem vores netværksmøder for tillidsrepræsentanter i begge sektorer. Men der, hvor jeg har rigtig meget at indhente, er i forhold til praksissektoren. Her suger jeg til mig og er meget opmærksom på, at jeg er langt fra at være i mål med hensyn til viden”.

Det der er kommet bag mest bag på Gitte Nørgaard er, hvor meget administrativt arbejde, der er forbundet med posten som regionsformand, fortæller hun.

”Der er rigtig meget praktisk arbejde, der skal gøre, før man kan begynde at arbejde politisk, og man skal passe på, at det ikke er det praktiske, der kommer til at fylde det hele”, lyder Gitte Nørgaards erfaring fra tiden som konstitueret.

En anden ting, der er kommet bag på Gitte Nørgaard, er, at hun ikke savner patienterne.

”Som fællestillidsrepræsentant har jeg haft patienter 5-10 timer pr. uge, og jeg har hele tiden holdt fast i, at dem ville jeg ikke af med, for det var dér jeg hentede energien. Man kan gøre en forskel for en patient på en halv time, mens det kan tage et halvt år at nå et resultat i MED-udvalget. Derfor troede jeg også, at jeg ville komme til at savne patienterne her, men det gør jeg ikke”, siger Gitte Nørgaard.

Til gengæld savner hun kollegerne, som hun har kendt i mange år, men trøster sig til gengæld med, at hun kommer til at møde rigtig mange forskellige fysioterapeuter gennem sit arbejde med blandt andet at løfte de tre udfordringer, hun p.t. ser som de største for Danske Fysioterapeuter:

Flere job, bedre medlemsservice og mere synlighed.

Gitte Nørgaard er foreløbig formand for Region Nordjylland frem til 1. juli 2014, hvor en ny fireårig periode starter.