Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Udfordringer på fuld tid

Kent Sandholt, 34, er ny regionsformand i Midtjylland.
Den tid, der ikke bruges i rollen som regionsformand, bruger Kent Sandholt som far til tre børn på 6, 5 og halvandet år.

To valgrunder måtte der til, før Kent Sandholt kunne kalde sig regionsformand i Danske Fysioterapeuters Region Midtjylland, hvor han i valgkampen overhalede modkandidaterne Ulla Rysgaard og Sanne Jensen.

Han er derfor nu frontfigur for foreningens 2461 midtjyske medlemmer og har dermed opnået noget af det, han undertiden har savnet i sine fire år som tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune.

”Som tillidsrepræsentant ved jeg jo, hvor mange udfordringer der er forbundet med et arbejdsliv som fysioterapeut, men jeg har kun kunnet arbejde med dem på deltid, men nu kan jeg gøre det på fuld tid”, siger Kent Sandholt.

En af de udfordringer, han taler om, er det evige dilemma mellem at skulle levere kvalitet og samtidig producere mere, og her ser han det som sin opgave som regionsformand at påvirke det kommunalpolitiske miljø, så det i højere grad bliver faglighed og ikke økonomi, der bliver retningsgivende for beslutningerne, forklarer han.

”Jeg har ofte som TR argumenteret for, at vi skulle være flere fysioterapeuter for at nå det, vi skulle. Men jeg mener også, at der mange opgaver, der i dag bliver løst af andre, som fysioterapeuter kan løse med en højere kvalitet. Hvorfor er det for eksempel sygeplejersker, der oftest er på banen, når vi taler inkontinens, når noget af det, man ved, der virker, er træning? Og hvorfor er der kun sygeplejersker og læger i det kommunale akutteam i Aarhus Kommune”, spørger Kent Sandholt, der mener, at akutopfølgningen burde være diagnosespecifik og fysioterapeuter indgå i teamet, hvor det er relevant.

Sparrer med modkandidaten

Kent Sandholt har høstet sine arbejdsmæssige erfaringer i kommunen, men det er det fysioterapeutiske tilbud og ikke sektoren, der er relevant, mener han.

”Selvom jeg også i en kort overgang arbejdede i praksissektoren, er der selvfølgelig ting i forhold til samarbejdet med regionen, jeg ikke er inde i, men her er jeg jo så heldig, at min modkandidat, Sanne Jensen, der er praktiserende, sidder i regionsbestyrelsen. Hende kan jeg sparre med, og det har jeg tænkt mig at benytte mig rigtig meget af”.

I det hele taget er der meget af den viden og erfaring, Kent Sandholt mangler som endnu ny i embedet, som han kan finde hos sine regionsbestyrelseskolleger, og det er vigtigt at få bragt dette i spil, understreger Kent Sandholt, der gik til valgkamp på blandt andet tre sektorspecifikke indsatser:

”I praksissektoren vil jeg arbejde for, at vi i Region Midtjylland bliver de første med forsøgskommuner, der tillader direkte adgang til fysioterapi. Det vil i endnu højere grad gøre det synligt for patienterne, hvilket diagnostisk potentiale vi har som faggruppe. I regionerne vil jeg arbejde for en kortlægning af de positive historier med opgaveglidning, herunder nye spændende funktioner inden for diagnostik og akutområdet. Og inden for det kommunale område ser jeg et potentiale for vækst indenfor områder, som f.eks. forebyggelse, psykiatri og ungeområdet”.