Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tillidsrepræsentanter bliver ledere

Hele tre ud af fire af Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter bliver ledere. Den baggrund er en styrke, mener Dorthe Wilms Philipsen, som er en af dem, der har taget springet
Som tillidsrepræsentant lærer man en lang række ting, man kan bruge i et fremtidigt lederjob, mener Dorthe Wilms Philipsen

Cheferne har et godt øje til tillidsrepræsentanterne, når der skal findes nye ledere rundt omkring på de fysioterapeutiske arbejdspladser. En opgørelse som Danske Fysioterapeuter har lavet viser, at blandt de tillidsrepræsentanter, der stoppede i 2012, er 3 ud af 4 nu blevet ledere.

En af dem er Dorthe Wilms Philipsen, som sagtens kan genkende tendensen.

”Det passer godt med min egen oplevelse.  Mange af mine tidligere tillidsrepræsentant-kollegaer er også blevet ledere,” siger hun.

Selv har hun haft 10 år som tillidsrepræsentant på Træningscenter Østerbro i København, og efter sammenlægning med Træningscenter Indre By, er hun nu blevet teamleder dér. Hun mener, at mange af de ting man lærer og laver som tillidsrepræsentant kan bruges direkte som leder.

”Man lærer mange ting som tillidsrepræsentant. Det giver noget organisatorisk forståelse og et grundkendskab til for eksempel personalejura,” siger Dorthe Wilms Philipsen.

Men man skal indstille sig på, at det er noget andet at være leder end at være tillidsrepræsentant, understreger hun.

”Det er andre briller, man ser på tingene med. Man har jo en anden opgave også i forhold til at sætte rammer og der følger opgaver med, som godt kan være lidt øv”.

Dorthe Wilms Philipsen mener selv, at tiden som tillidsrepræsentant har været afgørende for, at hun i dag har taget springet.

”Ellers var jeg ikke blevet leder. Jeg har altid sagt, at jeg ikke skulle være leder. Mest fordi jeg tænkte, at alle de der sure ting, det kan nogen andre få lov at lave,” griner hun.

Alligevel valgte hun at sig ja, da hun fik tilbuddet.

”Det har hjulpet, at der har været opbakning hele vejen rundt. Det er et stort rygklap at blive opfordret af både leder og kollegaer."

Ikke leder for kolleger

Træningscenter Indreby /Østerbro består af to træningscentre, der er ved at blive lagt sammen, og Dorthe Wilms Philipsen er blevet leder på det andet træningscenter end der, hvor hun før arbejdede.

”Det er en fordel, at jeg ikke skulle direkte tilbage og være chef for mine tidligere kollegaer. Det giver mig plads til at finde mine lederben lidt, inden vi flytter sammen,” siger Dorthe Wilms Philipsen.

Men samtidig har det været en stor fordel at kunne være leder et sted, hun kender rimeligt godt.

”Det er samme organisation, men et andet sted. Så det er anderledes og hjemmevant på en gang”.

I en del fag er det ikke noget, man er glad for, når tillidsrepræsentanten flytter over på den anden side af bordet, blandt andet fordi, der er investeret en masse uddannelse og kurser i tillidsrepræsentanterne, men sådan tænker fysioterapeuter ikke, mener Dorthe Wilms Philipsen.

”Der oplever jeg, at vi som fysioterapeuter tænker lidt anderledes. Jeg synes jo på mange måder, at det er en fordel, at det er nogen, der har en forståelse for fysioterapien, der bliver ledere”.

Arbejde med borgerne

De mange år som tillidsrepræsentant har også givet Dorthe Wilms Philipsen en rigtig god fornemmelse af, hvad jobbet som leder indebærer.

”Jeg er ikke blevet overrasket over opgaverne. Det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, jeg har vidst så meget om, men jeg har vidst, de var der”, siger Dorthe Wilms Philipsen, der har en aftale om, at hun skal bruge cirka halvdelen af sin arbejdstid på lederopgaver og den anden halvdel på arbejdet med borgerne.

”Jeg vil meget gerne have det borgerrettede arbejde også, men det bliver til mere i nogle perioder end i andre. Der er meget travlt lige nu især på grund af sammenlægningen mellem de to arbejdspladser. Der er både nogle arbejdsgange og noget kultur, vi skal have til at mødes,” siger Dorthe Wilms Philipsen, der alt i alt er godt tilfreds med at være blevet leder.

”Det er helt ok. Der er nye udfordringer, og jeg synes, jeg er ved at falde godt til rette”.

Det har ikke været muligt at finde tal fra andre FTF-organisationer, der viser, hvor mange ledere der har skudt deres lederkarriere i gang med en TR-uddannelse.