Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Enig eller uenig…?

Valgkampen til repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter viser, at de valgte er enige om særligt tre emner: Medlemsdemokratiet skal styrkes, de faglige selskaber skal have flere ressourcer, og foreningen skal i endnu højere grad arbejde for jobs på nye og traditionelle områder.

Valgkampen til repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter blev overstået i juni, og kort tid før fik de 82 kandidater, som var på valg, tilsendt et spørgeskema. Her blev de bedt om at tilkendegive deres holdning til forskellige politiske emner i foreningen.

En gennemgang af svarene fra de indvalgte kandidater viser, at langt de fleste er enige i, at foreningens struktur skal ændres for at styrke medlemsdemokratiet og sikre mere medlemsinddragelse i foreningsarbejdet.

Hovedparten af de indvalgte kandidater mener desuden, at de faglige selskaber skal have flere ressourcer. Og når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt foreningen skal arbejde på at skabe jobs indenfor nye arbejdsområder, var der også bred enighed.

Uenighed om kontingentet

De indvalgte kandidater var dog ikke enige, hvad angår spørgsmålet om fri nedsættelsesret i praksissektoren. Også spørgsmålet om, hvorvidt foreningen fortsat skal organisere både arbejdstagere og arbejdsgivere, deler vandene.
Heller ikke i spørgsmålet om kontingentbetalingen er kandidaterne på samme linje. 21 procent mener, at kontingentet skal sættes ned, mens 37 procent ikke synes, at det skal sættes ned.

uenighed-om-kontingentet.png

Se alle svarene fra de valgte repræsentanter