Artikel fra Fysioterapeuten

Hent tema som pdf
Tidligere numre

Symptomer, test og synsøvelser

FAGLIGT TEMA // Beskrivelse af symptomer, test og øvelser til fire forskellige synsproblemer udløst af apopleksi.

I artiklen præsenteres fire forskellige synsproblematikker, der blandt andet ses hos patienter med apopleksi. Vi præsenterer de typiske tegn på synsproblemet hos patienterne, den eller de test vi anvender og hvilke afvigelser fra det normale, vi ser hos patienterne. Herefter gives der en kort beskrivelse af de indsatser, der foreslås til behandlingen af problematikken.