Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nye opgaver

LEDER // "Når fysioterapeuter påtager sig at løse nye opgaver, skal de selvfølgelig have relevant kompetenceudvikling og højere løn", siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Vores fag er i konstant udvikling. For 100 år siden var vi massøser under lægens opsyn, i dag er vi en selvstændig profession med egen faglighed og specialer. Der kommer løbende ny forskning som viser, hvordan fysioterapi kan hjælpe patienter og borgere til et bedre liv, og jeg glæder mig over de mange fysioterapeuter, som påtager sig nye funktioner eller vælger at søge anderledes typer jobs.

Fysioterapi står ikke stille. På sygehusene, i kommunerne, på undervisningsområdet og i den private sektor er fysioterapeuter med til at udvikle sundhedstilbuddene til borgerne. Nogle gange sker det ved at forfine velafprøvede behandlingsmetoder, andre gange ved at tænke helt nyt i krydsfeltet mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet og på tværs af faggrænser. Som når kommunale terapeuter er med til at forebygge sygemeldinger og få sygemeldte borgere tilbage i arbejde.

Og så er det værd at nævne alle de innovative fysioterapeuter, der udvikler, opfinder eller på anden vis kombinerer ny teknologi og den fysioterapifaglige viden for at skabe nye sundhedsløsninger. Jeg ved, at der lægges stor vægt på at inspirere de kommende fysioterapeuter på professionshøjskolerne til at kaste sig over opgaven med at udvikle denne del af fysioterapien.

Potentialet for at løse nye opgaver er stort, og vi har som fag og profession en forpligtelse til at gribe mulighederne, så længe udgangspunktet er fysioterapifaget og perspektivet er rehabilitering. Det er i korthed hovedbudskabet i det holdningspapir, som hovedbestyrelsen besluttede lige inden sommerferien. Det er til borgernes og samfundets bedste, og er med til at udvikle professionen og den enkelte fysioterapeuts karrieremuligheder. Og så er det med til at skabe flere jobs til fysioterapeuter.

De seneste år har vi haft en lang og engageret medlemsdebat i foreningen om opgaveudvikling, særligt i forhold til spørgsmålet om fysioterapeuter skal løse plejeopgaver. Her er svaret fra hovedbestyrelsen; ja, fysioterapeuter kan sagtens byde ind på nye opgaver i plejesektoren, men forudsætningen er, at der er et rehabiliterende perspektiv. Hvis det alene drejer sig om at løse traditionelle plejeopgaver og dække huller i vagtplanen, fordi der ikke kan skaffes sygeplejersker eller SOSU-assistenter, er der ingen grund til at tilbyde stillingen til en fysioterapeut.

Og når fysioterapeuter påtager sig at løse nye opgaver, skal de selvfølgelig have relevant kompetenceudvikling og højere løn, ligesom der er en samfundsmæssig forpligtelse til at teori- og forskningsbasere de nye faglige områder. For det skal selvfølgelig afspejle, at det er til fællesskabets bedste, at fysioterapeuter har mod på at kaste sig ud i nye opgaver.

Se Danske Fysioterapeuters holdningspapir om opgaveudvikling