Artikel fra Fysioterapeuten

Hent tema som pdf
Tidligere numre

Fysioterapeutens rolle i synsteamet på apopleksiafsnit

FAGLIGT TEMA // Fysioterapeuter spiller en vigtig rolle, når de er med til at afdække og træne patienternes synsproblemer i et tværfagligt synsteam på apopleksiafsnittet på Bispebjerg Hospital. Når de akutte synsforstyrrelser afhjælpes, får patienterne bedre grundlag for at deltage i den øvrige genoptræning.
Foto: iStock.

Denne artikel er blevet fagfællebedømt af en ressourceperson udpeget af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi.

Et tværfagligt synsteam har en vigtig rolle i behandlingen af patienter med apopleksi 1. Således pointerer en nyere artikel fra et apopleksiafsnit på Glostrup Hospital vigtigheden af, at det tværfaglige synsteam påbegynder behandlingen allerede i den akut-subakutte fase 2.

Problemets omfang hos patientgruppen er ikke kendt til fulde 3, men det antages ifølge Rowe et al., at 68 % har synsforstyrrelser, heraf har 49 % påvirket synsfelt 4. Desuden har patienterne generelt massive udfordringer 5,6 og kan lide af generel konfusion, svimmelhed, nedsat balance og hurtig udtrætning, hvilket gør rehabiliteringen svær.

Synet spiller en så stor rolle i hverdagen, at det skal undersøges og trænes specifikt i alle sammenhænge. Dette er, sammen med den ergoterapeutiske undersøgelse og træning og opbakning fra det øvrige tværfaglige team, en forudsætning for en vellykket rehabilitering.

Synsteam

På Bispebjerg Hospital har synsteamet de seneste år bestået af to fysioterapeuter med udvidede kompetencer til at teste specifikke synsproblematikker og supervisere afdelingens øvrige fysioterapeuter, foruden neurologer og neuropsykologer (ad hoc).