Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til forebyggelse af sarcopeni

FORSKNINGSNYT // Dette systematiske review med metaanalyse vurderer effekten af træningsinterventioner på kropssammensætning, muskelstyrke og funktionel outcome hos ældre personer med sarcopeni.

Baggrund

Sarcopeni er kendetegnet ved et gradvist tab af muskelmasse og -styrke samt risiko for nedsat livskvalitet og i sidste ende død. En af risikofaktorerne for sarcopeni er bl.a. manglende fysisk aktivitet.

Formål

Dette systematiske review med metaanalyse vurderer effekten af træningsinterventioner på kropssammensætning, muskelstyrke og funktionel outcome hos ældre personer med sarcopeni.

Metode

Der blev søgt i PubMed, Cochrane Library og EMBASE efter randomiserede kontrollerede studier omhandlende træning til at modvirke sarcopeni. De inkluderede studier skulle fortrinsvist indeholde raske, ældre personer med sarcopeni, og studierne måtte være skrevet på enten engelsk eller hollandsk. Der var følgende primære outcome: kropssammensætning ift. muskler/fedt samt ganghastighed og gribestyrke.

Funktionelle endemål som f.eks. Timed-Up-and-Go og ganghastighed indgik desuden i søgningen. PEDro-skalaen blev anvendt til at vurdere kvaliteten af studierne, og evidensen blev vurderet vha. GRADE.

Resultater

6 studier blev inkluderet i metaanalysen med sammenlagt 480 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder mellem 67-81 år. Studierne viste, at der er effekt af træning ift. muskelstyrken i UE (knæekstension) og tilsvarende forøget muskelmasse i UE. Der var imidlertid ingen forskel i gribestyrken, fedtmassen eller ganghastigheden.

For både TUG og de øvrige outcomes blev sammenligning af data besværliggjort af forskelle i studiernes metode samt dataopgørelsen på tværs af studierne. På grund af de meget forskellige studier med manglende mulighed for at generalisere og metodemæssige uklarheder, valgte forfatterne at nedgradere evidensen til meget lav. Den gennemsnitlige PEDro-score for de inkluderede studier var på 5,5 ud af 10.

Konklusion

Der er behov for mere forskning for at fastslå effekten af træningsinterventioner til ældre med sarcopeni.