Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

At betale: Ni måneders løn

Danske Fysioterapeuter har vundet en sag for et medlem, der blev afskediget under sin barsel.

Det har kostet et sygehus en kvart million kroner plus sagsomkostninger, at sygehuset i forbindelse med en sparerunde valgte at afskedige en fysioterapeut på barsel.

Danske Fysioterapeuter lagde på fysioterapeutens vegne sag an mod sygehuset, og i foråret afgjorde Byretten, at sygehuset ikke havde ført bevis for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditet og barsel, og fysioterapeuten har derfor fået erstatning svarende til ni måneders løn.

Omvendt bevisbyrde

Ifølge Ligebehandlingsloven er kvinder, der er gravide eller på barsel, særligt beskyttet mod afskedigelse.

Det betyder ikke, at man ikke kan komme af med en uduelig medarbejder, bare fordi den pågældende er gravid, men ender sagen for en domstol, er der omvendt bevisbyrde, hvilket vil sige, at arbejdsgiveren skal bevise, at fyringen IKKE har med graviditeten at gøre.

I den pågældende sag skulle et sygehus af med fire medarbejdere i forbindelse med en sparerunde, og pilen pegede blandt andet på X. X havde været ansat på sygehuset i et vikariat i et halvt år, inden hun søgte og fik en fast stilling i en anden afdeling.

Da hun blev fastansat var hun i sjette måned, og en måned efter ansættelsen skulle hun derfor på barsel. For ikke at skulle lære hende op i en stilling, hun skulle på orlov fra efter en måned, blev man enige om, at hun skulle fortsætte endnu en måned i den afdeling, hun havde været vikar, og så først begynde i det nye job efter sin barselsorlov.

Mens hun var på orlov fik hun så beskeden om, at hun ikke kunne vende tilbage – hverken til den ene eller den anden afdeling.

Terapiafdelingen skulle spare fire stillinger, og at valget var faldet på netop hende blev begrundet blandt andet med hendes manglende erfaring med den type patienter, der var på den nye afdeling.

Manglende erfaring var ikke et argument

X kontaktede Danske Fysioterapeuter, hvor vurderingen var, at arbejdsgiveren havde en rigtig dårlig sag, fortæller forhandlingsleder Jesper Malling.

”Vi brugte rigtig mange kræfter på at få arbejdsgiveren til at indgå et forlig, men de var så sikre i deres sag, at de slet ikke ville høre tale om det, og så var der kun rettens vej tilbage”.

Sagen endte i derfor Byretten, der gav X og Danske Fysioterapeuter ret i, at afskedigelsen er uberettiget, da der ikke er ført bevis for, at den ikke skyldes graviditeten.

Arbejdsgiveren ansatte X vel vidende, hvilken erfaring hun havde med denne patienttype og vel vidende, at hun stod umiddelbart foran barsel. At nogle af X’s kolleger er blevet mere erfarne end hun, mens hun var væk, skyldtes netop barslen og var derfor ikke et gyldigt argument for at vælge at beholde dem frem for X.

Arbejdsgiveren begrundede også opsigelsen med, at X ikke var så stærk i det skriftlige, og at hendes journaler ikke var fyldestgørende.

Det var blevet nævnt i en MUS-samtale, men der ikke var blevet fulgt op på det siden, og X kunne derfor med god ret gå ud fra, at alt nu var, som det skulle være, vurderede retten. Så heller ikke dette forhold kunne være med til at begrunde en afskedigelse.

Arbejdsgiveren har valgt ikke at anke dommen, og X har nu modtaget erstatning for uberettiget afskedigelse i henhold til ligebehandlingsloven.

I Danske Fysioterapeuter glæder man sig over dommen, fortæller forhandlingsleder Jesper Malling:

”Det er endnu engang blevet slået fast, at man skal tænke sig godt om, før man afskediger en medarbejder på barsel. Rettens afgørelse var lige så klokkeklar som den vurdering, vi selv havde af sagen, da vi blev kontaktet af medlemmet”.