Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Projekt om app får De Studerendes Pris

Mobiltelefonen er lige ved hånden, så hvorfor ikke bruge den som hjælp til at vurdere bevægekvalitet? To nyuddannede fysioterapeuter har vundet De Studerendes Pris på 25.000 kr. med en artikel, der beskriver en undersøgelse af anvendeligheden af en app til screening af knæ
Vinderartiklen blev til i et intenst skype-samarbejde, da den ene prisvinder, Mikkel Tai Bisgaard, var i Australien, og Klaus Bredsgaard var i sin lejlighed i Århus. Skype blev også brugt i forbindelse med interviewet til Fysioterapeuten

De Studerendes Pris

De Studerendes Pris tildeles hvert år en eller flere fysioterapeuter for en artikel skrevet på baggrund af deres bachelorprojekt. De indsendte artikler vurderes af bestyrelsen for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, der udpeger den endelige vinder.

Årets vindere af De Studerendes Pris blev Mikkel Tai Bisgaard og Klaus Bredsgaard, der i forbindelse med deres bachelorprojekt har undersøgt, om man kan vurdere funktionel alignement i knæ og hofte i Drop Jump testen med app’en Ubersense.

De to prismodtagere interesserer sig for idræt, præstationsfremmende tiltag samt forebyggelse og behandling af idrætsskader og har begge en tilknytning til idrætsverdenen: Klaus Bredsgaard har dyrket gymnastik på eliteniveau og Mikkel Bisgaard taekwondo, og idrætsinteressen blev derfor omdrejningspunktet for deres bachelorprojekt.

For at få egne erfaringer med at bruge de forskningsmodeller og -metoder, de havde lært om på uddannelsen, valgte de, at deres bachelorprojekt skulle tage udgangspunkt i en undersøgelse, de selv foretog. De gennemgik de forskellige screeningsredskaber, der bruges i idræt, og faldt over Drop-Jump-testen, som er en enkel test til at vurdere styringen af knæ og hofte. Testen er foreslået som et relevant screeningsredskab til kvinder med risiko for at få korsbåndsskader, hvor forskere har vist, at manglende styring af knæ og hofte øger risikoen.

I testen springer idrætsudøveren ned fra en stepbænk og skal umiddelbart efter landingen sætte af og springe opefter. I den dybeste del af afsættet vurderes ledstilling i knæ og hofte. Testen er undersøgt i flere studier, hvor man har benyttet kraftplatform, bevægelsessensorer og avanceret 3D-videoudstyr.

”Men vi tænkte, at testen måtte kunne gøres lettere, hvis den skal kunne bruges i idrætsklubberne. Man kan bruge øjemål, men det stiller store krav til ens evne til at vurdere bevægekvalitet i real time, da det er en højhastighedstest”, siger Klaus Bredsgaard.

Den norske fysioterapeut og forsker Grethe Myklebust har i et studie fundet frem til, at 2D- videooptagelser er lige så pålidelige som 3D-optagelser, hvilket baner vejen for at benytte en smartphone som videokamera. Klaus Bredsgaard og Mikkel Bisgaard fandt en gratis app, Ubersense, der gør screeningsprocessen lettere og kan benyttes til den efterfølgende, forebyggende træning. Med en slowmotion- og scroll-funktion kan man få et still-billede netop i det øjeblik, spillerne skal til at sætte af. Det er også muligt at lægge to optagelser af testen oven på hinanden, så man kan sammenligne udførelsen af testen før og efter træning.  Det tager kun fem minutter at screene en spiller, så det er et let redskab at bruge, hvis man skal teste en større gruppe, forklarer de to nyslåede prismodtagere.

Genial til unge piger

Før puberteten er der ingen forskel på risikoen for ACL-skader hos drenge og piger, men efter puberteten er der langt flere piger, der risikerer at få en korsbåndsskade. Det er også i puberteten, man kan se, at pigerne har sværere ved den neuromuskulære kontrol end drengene. Klaus Bredsgaard og Mikkel Bisgaard valgte derfor at inkludere 40 piger i 13-14-årsalderen, der spiller håndbold i to lokale klubber i Aarhus.

Pigerne blev videofilmet med highspeedkamera (2D-optagelser) og app’en, mens de udførte Drop-Jump-testen. Deres udførelse blev vurderet ud fra kriterierne: god knækontrol, mindre god knækontrol og dårlig knækontrol umiddelbart i forbindelse med testen som øjemålsvurdering. Derefter blev samme vurdering foretaget med app’en på smartphonen. Resultaterne fra screening med app’en blev sammenlignet med resultaterne fra en øjemålsvurdering, og 2D-optagelser med et highspeedkamera blev brugt som guld-standard.  Det viste sig, at der var god overensstemmelse mellem screeningen med app og øjemålsscreeningen, dog med et lidt mere præcist screeningsresultat med app’en.

Klaus Bredsgaard og Mikkel Bisgaard konkluderer, at app’en med fordel kan anvendes til screening af spillerne. ”App’en viste sig at være genial til målgruppen. Det kan være svært at få teenagepiger til at tage knæets sundhed alvorligt, men det her, syntes de, var sjovt. Flere af dem delte testresultaterne bagefter og talte om dem”, fortæller Mikkel Bisgaard.

Optagelse af test og træning er fremtiden i fysioterapi, mener de to prisvindere. Klaus Bredsgaard bruger for eksempel en app til at udarbejde øvelsesprogrammer til patienter på klinikken. ”Jeg tager et billede eller et videoklip af en patient og tilføjer kommentarer. Og så sender jeg det hele til patientens e-mail. Mobilen er altid i bukselommen, så det er helt oplagt”, siger Klaus Bredsgaard. 

Afprøvning af forskningsteorierne i praksis

Processen med at gennemføre et studie og skrive en artikel har været en vigtig øjenåbner for Mikkel Bisgaard og Klaus Bredsgaard, fortæller de. Selv om de har lært om de videnskabelige metoder under uddannelsen, har det været svært for dem at få den videnskabelige tilgang helt ind under huden. De kan i dag bedre forstå faserne i forskningsprocessen og de statistiske beregninger, noget de kan bruge i fremtiden, når de læser forskningsartikler. Selve processen med at skrive artiklen til De Studerendes Pris har også været en øjenåbner. ”Vi lærer en masse om kritisk læsning på uddannelsen, men vi har fundet ud af, hvad forfatterne har været oppe imod. Ofte har vi kritiseret forskere for ikke at have beskrevet deres interventioner til fulde, men det kan være svært, når der stilles krav til, hvor meget en artikel må fylde”, siger Klaus Bredsgaard.

Hverken Klaus Bredsgaard eller Mikkel Bisgaard har lige nu intention om at blive forskere. De er begge glade for at arbejde med mennesker og vil gerne kombinere deres arbejde som fysioterapeuter på for eksempel en klinik med arbejde i en klub, hvor de kan stå for den forebyggende og præstationsfremmede træning og behandling.

Prisen, der er på 25.000 kroner, overrækkes den 13. juni i forbindelse med et internt arrangement på fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, hvor de to fysioterapeuter gennemførte uddannelsen.