Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Dansk Selskab for Fysioterapi er en realitet

Repræsentanter fra alle faggrupper og fagfora var med til at stifte den nye organisation, der skal styrke de faglige miljøer og at bidrage til at sikre specialiseret og evidensbaseret fysioterapi.

Der var godt fyldt op til det møde i Middelfart, hvor Dansk Selskab for Fysioterapi blev stiftet den 22. maj.

Repræsentanter for alle Danske Fysioterapeuters 18 faggrupper og fagfora var mødt op for at deltage i den satsning, der skal styrke de faglige miljøer, så de kan sikre specialiseret og evidensbaseret fysioterapi samt sikre faglig legitimitet og anerkendelse af fysioterapi ved at gøre skellet mellem fag og politik tydeligere.

Dansk Selskab for Fysioterapi skal være med til at styrke fysioterapi som fag, understregede Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht på den stiftende generalforsamling:

”Ambitionen er selvfølgelig at løfte professionen til nye højder. Det handler blandt andet om at skabe de bedste rammer for at udvikle professionen i retning af mere evidensbasering. Det er afgørende at satse på udvikling af faget,” sagde hun.

En del af Danske Fysioterapeuter

Et af de første skridt på vejen bliver, at faggrupper og -fora frem mod 1. januar 2014 bliver henholdsvis faglige selskaber og specialebærende faglige selskaber med Dansk Selskab for Fysioterapi som fælles paraply-organisation.

De specialebærende selskaber vil, som navnet antyder, være dem, der repræsenterer de fysioterapifaglige specialer.

Derudover vil de faglige selskaber repræsentere fagområder, som enten er grenspecialer, går på tværs af specialer, eller er interessefællesskaber i sig selv. Dansk Selskab for Fysioterapi skal være rammen om det hele.

De faglige selskabers opgave bliver at styrke evidensbaseringen af faget ved at formidle viden samt bidrage til høj kvalitet i uddannelse og kompetenceudvikling inden for de specialer og behandlingsområder, de repræsenterer.

Konkret er det opgaver som for eksempel at drive efteruddannelse, medvirke ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer, afgive høringssvar og besvare henvendelser fra pressen vedrørende faglige spørgsmål.

Dansk Selskab for Fysioterapi er en del af Danske Fysioterapeuter. Filosofien bag er, at faglig udvikling sker i krydsfeltet mellem fag og politik, og at de to ting derfor ikke kan skilles ad.

Derfor vil det også være en forudsætning for medlemskab i et fagligt selskab, at man er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Til den stiftende generalforsamling var indkommet seks forslag til ændringer af vedtægterne, alle fra Fagforum for Idrætsfysioterapeuter.

I praksis er det en længere proces at ændre i vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi, da de er vedtaget af repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter. Det betyder, at de fire ændringsforslag, der blev vedtaget, skal behandles på repræsentantskabsmødet i 2014.

Forslagene går blandt andet på, at det bør være Dansk Selskab for Fysioterapi, og ikke Danske Fysioterapeuter, der skal udpege medlemmer til arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og afgive høringssvar i faglige spørgsmål

En voksen arving

Etableringen af de faglige selskaber har været længe undervejs. Efter års diskussion besluttede Danske Fysioterapeuters repræsentantskab i 2010 at etablere faglige selskaber.

Repræsentantskabsmødet i november 2012 besluttede at gå videre med etableringen og vedtog en model for faglige selskaber og vedtægter for den nye organisation, der altså nu er stiftet i Middelfart.

Netop det lange perspektiv fik et par ord med på vejen fra styregruppe-medlem Gitte Wikke fra Faggruppen for Neurofysioterapi.

”Det er lidt som at få en arving, der nu er vokset op og klar til at flytte hjemmefra. Vi er sikre på at det her barn nok skal klare sig godt,” sagde hun.

Læs også artiklen: Lettere adgang til viden for alle