Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Boganmeldelse: Et relevant redskab med forbehold

"Dry needling 101 - A clinician's handbook". Kim Corfixen og Corrie Myburgh, Physical Health Media 2012. ISBN: 9788799569403

Bogen er et praktisk opslagsværk henvendt til sundhedspersonale med et basiskendskab/kursus i dry needling (DN ), også kaldet triggerpunkts-akupunktur.

Der er således ikke megen teoretisk introduktion, men en struktureret tilgang til de tekniske aspekter af DN.

Indledningsvist finder man en guide til diagnosticering af myofacielle triggerpunkter (MTrp), samt kontraindikationer og mulige bivirkninger.

Dernæst anbefalinger af nåletyper og beskrivelse af terapeutens fornemmelse af indstik i forskelligt væv samt et afsnit med patientinformation og skema over proceduren i DN.

Herefter følger en gennemgang af 28 muskler i alfabetisk rækkefølge. For hver muskel findes flere illustrationer og skemaer med information om anatomiske forhold, og MTrp's placering og refererede smerteudbredelse.

Desuden tekniske fakta med hensyn til nålestørrelse, indstiksdybde og -vinkel, manuelle greb samt risikovurderinger i relation til andet væv.

De indledende afsnit er kortfattede og anvendelige. Anbefalingen af brug af handsker kan dog undre, da det vanskeliggør palpering og kan erstattes med grundig håndhygiejne.

I den praktiske gennemgang af muskler undrer det, at man har ført den alfabetiske orden fra forsideregisteret videre, da det er uhensigtsmæssigt for overblik og klinisk anvendelighed.

Man kunne med fordel have grupperet under symptomgivende eller anatomisk region og tilføjet en oversigt over MTrp og tilhørende smertemønstre.

Desuden kunne materialet komprimeres uden at gå på kompromis med overskueligheden og derved skabe plads til gennemgang af flere relevante muskler.

For de fleste muskler er illustreret flere MTrp, og det er desværre ikke helt klart, hvilket punkt der relateres til i skemaerne og på indstiksbillederne.

Enkelte billeder kan endog synes misvisende i relation til indstikvinkler omkring thorax, og der kunne lægges yderligere vægt på sikre greb og indstiksvinkler.

Med bogen følger adgang til velfungerende online videodemonstrationer af samtlige muskler - her netop grupperet under symptomgivende region, dog uden illustration af MTrp og refererede smertemønstre. Der er desuden en generel video-introduktion til nålehåndtering.

Bogen er sammen med onlineversionen et relevant redskab og kan med de ovennævnte forbehold, anbefales fysioterapeuter, der ønsker at supplere deres viden med en praktisk guide indenfor basal dry needling.