Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Boganmeldelse: Børnefysioterapi i en dansk kontekst

"Pædiatrisk fysioterapi". Helle Stegger, Hannah Harboe (red.) Munksgaard. ISBN: 9788762811324.

For første gang findes nu en grundbog om børnefysioterapi på dansk.

Bogen er inddelt i to dele. Den første del omhandler børnefysioterapeutens baggrundsviden og indeholder kapitler såsom neuropædagogik, klinisk ræssonnering og familiecentreret praksis.

Selvom det er store teoretiske emner, bliver det beskrevet i et letlæseligt sprog, og det relateres hele tiden til børnefysioterapeutens praksis. På den måde kommer bogens første del rundt om de forhold, som børnefysioterapeuter skal være opmærksomme på i deres møde med barnet.

Der findes ligeledes et godt introducerende kapitel omkring de hyppigst anvendte test og måleredskaber i Danmark.

Den anden del af bogen omhandler specifikke børneområder og kommer omkring en meget stor del af de sygdomme og lidelser, som børnefysioterapeuter støder på, bl.a. for tidligt fødte, cerebral parese, developmental coordination disorder, funktionelle lidelser og kræft.

Der er desuden et interessant og meget relevant kapitel om børn og smerte. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere og er derfor forskelligt bygget op, men overordnet beskrives epidemiologiske forhold, det kliniske billede og interventioner/klinisk praksis.

Der er i alle kapitlerne gjort brug af cases. Det fungerer utrolig godt og er med til at gøre bogen meget anvendelig.

Den kliniske praksis, som beskrives i bogens anden del er overvejende baseret på best practice og forfatternes kliniske erfaringer.

Omkring halvdelen af kapitlerne forholder sig til den evidens, der findes på området. Ofte er der begrænset eller direkte mangel på evidens, men det er yderst relevant for læseren at kunne forholde sig til, at der inden for bestemte områder kun findes case rapporter eller små ukontrollerede studier.

Bogens første del kunne med fordel inkludere et afsnit om evidens, og hvorfor det er så vanskeligt at lave randomiserede studier inden for børneområdet.

Samtidig er det vigtigt, at bogen fremhæver evidensen dér, hvor den findes.

Alt i alt er ”Pædiatrisk fysioterapi” en anbefalelsesværdig bog, som formår at give et samlet overblik over børnefysioterapi i en dansk kontekst. Bogen indeholder spændende og inspirerende læsning for fysioterapeutstuderende og nyuddannede børnefysioterapeuter og kan fungere som opslagsværk for de garvede.