Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lettere adgang til viden for alle

De faglige selskaber skal gøre det lettere for alle at udvikle sig fagligt, mener Martin B. Josefsen, der er formand for det nystiftede Dansk Selskab for Fysioterapi.

Det lyder flot med faglige selskaber for fysioterapi, men hvordan kommer man til at kunne mærke det?

”Ambitionen er at styrke den faglige side af fysioterapien. Forhåbentlig vil det også betyde, at fagidentifikationen bliver tydeligere og stærkere,” siger Martin B. Josefsen, der er nyvalgt formand for Dansk Selskab for Fysioterapi.

I første omgang er der dog en mængde praktiske ting, der skal på plads, understreger han.

”Jeg tror, det er vigtigt, at første fase handler om implementering. På lidt længere sigt, når vi har fået styrket organisationen og de enkelte selskaber, så kommer det til at betyde, at de fysioterapeutiske specialer bliver mere synlige,” siger Martin B. Josefsen.

Blandt målene for hele omlægningen er, at det bliver mere gennemskueligt, hvor man kan få mere viden.

”I første omgang er det afgørende, at alle fysioterapeuter får mulighed for at fortsætte deres faglige udvikling. Derfor skal de faglige selskaber være med til at gøre den eksisterende viden mere tilgængelig,” siger Martin B. Josefsen.

Alle ombord

Et af målene med etableringen af de faglige selskaber er, at alle fysioterapeuter skal med i de faglige selskaber. Det bliver en udfordring, men ikke en uoverstigelig en af slagsen, mener Martin B. Josefsen.

”Det er vigtigt at huske på, at omkring halvdelen af alle fysioterapeuter er med i en faggruppe eller et fagforum i dag. De fysioterapeutiske specialer vil blive mere synlige, og det vil blive lettere at se, hvad de kan tilbyde,” siger han.

Martin B. Josefsen understreger, at ambitionen ikke går på, at alle skal ende som specialister.

”Der vil jeg bare sige: Fuldstændig ro på. Det er ikke alle, der skal være specialister indenfor et felt. Der vil stadig være brug for generalister i rigtig mange sammenhænge i mange år frem,” siger han og fortsætter:

”De fysioterapeuter, der arbejder mindre specialiseret, vil også opleve, at de får lettere ved at overskue, hvad der er af viden på deres områder, og får lettere adgang til den viden. Måske skal de så indgå i to eller tre fagområder alt efter, hvad de arbejder med.”

Profilering af faget

Selvom Martin B. Josefsen mener, at den interne opbygning er helt afgørende, så vil dem, fysioterapeuter arbejder sammen med, også kunne mærke, at der nu kommer faglige selskaber. Det gælder både offentlige myndigheder som Sundhedsstyrelsen og andre faggrupper.

”Udadtil handler det om profilering af faget, blandt andet ved at synliggøre de særlige fysioterapeutiske kompetencer. Når det handler om læger, så ved man, at de er dygtige til forskellige fagområder. Vi skulle gerne opnå en lignende profilering af specialer,” siger Martin B. Josefsen og minder om, at det store fokus på faglig udvikling i sidste ende også handler om noget så jordnært som antallet af jobs til fysioterapeuter.

”Vi skal sikre den faglige udvikling af mange årsager, og arbejdspladser er en af dem. Vi skal være med til at sikre udviklingen af de fysioterapeutiske områder, og at fysioterapeuter har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne”.

Samarbejdet udadtil handler også om at få viden ind, mener han.

”Efterhånden, som der kommer flere kandidater og ph.d.er, kommer forskning til at fylde mere. De faglige selskaber forsker ikke nødvendigvis selv, men de skal koordinere også på forskningssiden, så viden bliver tilgængelig for dem, der har brug for den,” siger Martin B. Josefsen.

”Evidens er mantraet, og man kan godt sige, at målet for processen er evidensbaseret fysioterapi. Til gengæld skal man huske på, at evidensniveauet er forskelligt både mellem de enkelte specialer og indenfor de enkelte specialer,” siger Martin B. Josefsen.

Han understreger, at fysioterapien har udviklet sig meget de seneste år.

”Det betyder blandt andet, at bevidstheden om evidens er blevet større. Den udvikling vil fortsætte fremover”.