Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Boganmeldelse: Bevægelser og deres betydning for interaktion og egenoplevelse

"Movement And Interaction - The Sherborne Approach and Documentation". Eline Thornquist. Forlag: Scanvik. ISBN: 9788215020358

Anbefalelsesværdig, fantastisk bog, der bør læses af alle, der arbejder med mennesker og bevægelser.

Kroppen er en kilde til forståelse af mennesket som socialt væsen med handlinger, bevægelser og forskellige væremåder

Med dette udgangspunkt og teoretisk underbygget beskriver Eline Thornquist, hvordan vores patienter kan forstås relationelt og i en større sammenhæng. Dette bør være udgangspunktet for enhver behandling.

Eline Thornquist er professor ved fysioterapeutuddannelsen i Bergen og arbejder herudover som klinisk fysioterapeut. Hun står bag en lang række bøger og artikler relateret til fysioterapi.

Inden for den psykomotoriske behandlingstradition er hendes arbejder helt centrale. En tradition, der inddrager fysioterapi, neurologi, fysiologi, psykologi, sociologi og kommunikation.

Med afsæt i Sherborne Development Movement (SDM ) giver Eline Thornquist et teoretisk fundament for at iagttage, beskrive og analysere praksis med en kvalitativ tilgang. Sherborne var fysioterapeut og danser.

Hun var optaget af menneskers måde at bevæge sig på, og hvordan disse bevægelser kan forstås i en kontekst. Bevægelsen kan ikke ses isoleret, men indgår i en sammenhæng.

Det handler om fællesskab, glæde og lyst til at bevæge sig - i kontrast til præstation og resultater, som optager det vestlige samfund i stadig højere grad.

Thornquist analyserer i bogens første del Sherbornes bevægelseskoncept (SDM ) ud fra mange teoretiske vinkler og retninger. Dette udvider perspektivet og giver en langt bredere forståelse for patientens problemer og udfordringer.

Bogens anden del har fokus på forskningsstrategier og metoder ud fra en kvalitativ forståelse. Der er lagt stor vægt på observationer og brug af videooptagelser som en systematisk tilgang til at indhente viden om interaktion. Hvordan kan vi dokumentere det, vi gør i samhandling med patienter, uden at skulle kvantificere.

Bogen, der er på kun 125 sider, er meget grundig og stærkt teoretisk funderet. Den skal læses i sammenhæng og kan derefter bruges som reference- og opslagsværktøj, når man ønsker at kvalificere sin behandling og sit praksisfelt ud fra et kvalitativt perspektiv.

Bogen bliver kun bedre af at blive læst flere gange. Bogen kan samtidig ses som et opgør og en modvægt til den vestlige verdens måde at betragte kroppen på og den heraf afledte måde, vi instrumentelt tilgår behandling, hvor kroppen er et isoleret objekt, der ikke ses relationelt.