Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Elterapi bør være en del af fysioterapeuters smertebehandling

VERDENSKONGRES / TENS og LLLT-terapi har effekt på en række smertetilstande, der i dag behandles med medicin. Fysioterapeuter har været alt for hurtige til at droppe behandlingsformen, mener den norske professor Jan Bjordal.

 Flere nye studier af høj kvalitet viser, at der er evidens for Low Level Laser Theraphy (LLL-T) til at behandle smerter ifm. udvalgte problematikker som knæartrose, tendinopatier, myofasciel smerte og nakkesmerter.

Også TENS har vist sig effektiv til at reducere smerteintensitet ved akutte og postoperative smerter og tendinopatier. Det fremgik af et symposium på verdenskongressen med den norske fysioterapeut, professor Jan Magnus Bjordal som en af oplægsholderne.

Fysioterapeuter har været alt for villige til at skippe smertebehandling med elterapi, mener Jan Bjordal, der igennem mange år har forsket i området.

I 1970’erne og 80’erne var elterapi en vigtig del af den fysioterapeutiske smertebehandling, men dårlige studier og en manglende viden om blandt andet dosis-respons betød, at man fravalgte behandlingsformen til fordel for mere aktive behandlingsmetoder. I USA er fysioterapeuter gået et skridt videre og i forbindelse med kampagnen ”Choose wisely recommendations” frarådes fysioterapeuter at bruge elterapi.

”I dag modarbejdes behandlingsformen i en lang række lande således af fysioterapeuterne selv, og det er primært på baggrund af gamle studier, der ikke fandt effekt. Men nye studier viser, at der er effekt af elterapi på smerte. Antallet af publikationer er mangedoblet de senere år og mange af disse studier er af høj kvalitet”, siger Jan Bjordal til Fysioterapeuten i en af pauserne på verdenskongressen i fysioterapi. ”I dag er der færre fysioterapeuter, der bruger laser og TENS, og konsekvensen er, at andre faggrupper tager behandlingsformen til sig. Det gælder blandt andet et stigende antal kiropraktorer”, fortæller han.

Skal ikke stå alene

Problemet er ikke evidensen, men den måde, den bliver håndteret på i guidelines, mener Jan Bjordal. Således har man for eksempel undladt at anbefale elterapi til at dæmpe smerter ved knæartrose i de gængse kliniske retningslinjer for behandling af knæartrose

Selv om man har metaanalyser, som viser effekt, tager nogle guidelines ifølge Jan Bjordal i stedet udgangspunkt i en konsensus blandt personer med en række interessekonflikter med farmaceutisk industri i stedet for den videnskabelige evidens. Man vælger desuden at lægge vægt på de få studier, der af forskellige årsager ikke fandt effekt af smertebehandlingen og overser, at der er flere og nyere undersøgelser, der understøtter anvendelsen af elterapi til specifikke problemstillinger.

”Pointen er, at vi har et alternativ til smertestillende medicin, som er uden bivirkninger, og det er relevant i dag, hvor så mange patienter har problemer med polyfarmaci”, siger Jan Bjordal. Elterapi skal ikke erstatte for eksempel øvelser og manuel behandling, men skal bruges til at give patienterne en hurtigere smertelindring og få dem hurtigere i gang med træningen. Behandlingsformen er let at gå til og kan kombineres med den øvrige fysioterapeutiske behandling, forklarer han