Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De første penge gør det lettere at få de næste

11 fysioterapeuter har ved den seneste uddeling fået støtte fra Danske Fysioterapeuter til deres forsknings- eller udviklingsprojekter.

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse gav på sit seneste møde tilsagn til at bevilge i alt knap en halv million kroner til fysioterapeuter, der forsker og udvikler faget. Der er 400.000 kroner til forskning fordelt på 10 forskningsprojekter, og 42.000 kroner til et enkelt praksisudviklingsprojekt.

Hovedbestyrelsen udpeger hvert tredje år specifikke temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne fra fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling. Frem til 2017 er det inden for hovedområdet forskning særligt det neurologiske, det psykiatriske og det pædiatriske område, der prioriteres, sidstnævnte med fokus på test.

Dét er ved denne uddeling kommet blandt andre Kirsten Nordbye-Nielsen til gode. Hendes projekt, der falder inden for både det neurologiske og det pædiatriske område, fik tildelt 42.000 kroner.

Projektet skal validere to nye måleredskaber til planlægning og evaluering af den fysioterapeutiske træning og forbedre den tværfaglige indsats, som tilbydes børn og unge med CP. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer på området viser, at forskningen er meget sparsom, og valideringen af måleredskaberne er et skridt på vejen mod en større grad af evidensbasering og kvalitetsudvikling af indsatsen, forklarer Kirsten Nordbye-Nielsen.

”De 42.000 kroner er kun et lille tilskud til projektet, der indgår i en større ph.d.-sammenhæng, men jeg ser først og fremmest pengene som en anerkendelse fra egne rækker og jeg blev meget glad, især for denne tildeling. Det er generelt svært at rejse penge til forskning, og det bliver ikke lettere af, at man er fysioterapeut. De fleste forskningsmiljøer herhjemme er fortsat under lægevidenskabelig ledelse. Så her skal vi byde os til. Det er vigtigt, at foreningen stiller sig forrest i bestræbelserne for at skaffe flere midler, for i afdelingerne og kommunerne er der kun få penge til forskning i fysioterapi”, siger Kirsten Nordbye-Nielsen, der er ansat som forskningsfysioterapeut og regional koordinator for CP-området i Region Midtjylland.

”Vi bekræfter ofte hinanden i, at vi skal akademisere og forske, men vejen er rigtig, rigtig lang for en professionsbachelor. Vi kæmper om midlerne med lægerne, der, allerede inden de er færdiguddannede, kan have deres navn på flere publikationer, fordi de har været i praktik i forskningsmiljøerne. Det er det, vi konkurrerer imod, og det er meget sjældent, man hører om en fysioterapeut, der tilbydes en ph.d., der er fuldt finansieret fra starten”.

Penge til type 2-diabetes

Inden for området praksisudvikling prioriteres særligt ansøgninger vedrørende implementering af nationale kliniske retningslinjer, nye arbejdsområder for fysioterapeuter og behandling af livsstilssygdomme. I sidstnævnte kategori falder Stig Mølsted, der har modtaget 42.000kroner til et projekt om fysisk træning til patienter med diabetes-2.

Formålet med projektet er at undersøge, om patienter med høj grad af diabetesrelaterede komplikationer opnår sammen effekt af fysisk træning som patienter med moderat grad af komplikationer samt at undersøge effekten af fysisk træning på smerter fra bevægeapparatet hos mennesker med type 2-diabetes.

”Det betyder meget, at projektet har fået penge fra Danske Fysioterapeuter. Det gør det lettere at skaffe de resterende midler”, siger Stig Mølsted. Han tilføjer, at han desuden er glad for, at fonden vælger at støtte et projekt indenfor behandling af diabetes.

”Som fysioterapeuter skal vi med vores kombinerede viden om træning, skader og patologi deltage i arbejdet med rehabilitering i forbindelse med type 2-diabetes. Projektet vil sætte fokus på smerter, som ikke fylder særlig meget i behandlingen. Smerter fra bevægeapparatet er særdeles hyppige hos patienter med diabetes, og hvis interventionen i projektet er forbundet med en reduktion af smerter, er der måske tale om en afgørende motivationsfaktor for patienterne til at træne”, forklarer Stig Mølsted.

Kommende og nye ph.d.-studerende prioriteres

Inden for hovedområdet uddannelse har fonden siden 2010 prioriteret alle midler til ph.d.-ansøgninger. Midlerne uddeles i form af to årlige ph.d.-stipendier à 400.000 kroner, der uddeles i efteråret.  

Hovedbestyrelsen nikkede på sit seneste møde ja til en indstilling fra fondsbestyrelsen om fremadrettet at prioritere nye og kommende ph.d.-studerende, når stipendierne skal uddeles. Baggrunden er, at det er væsentligt at have startkapitalen i orden for at kunne tiltrække yderligere finansiering. I første omgang vil der dog kun blive tale om et tilsagn, og selve udbetalingen vil kun finde sted, når der er fuld finansiering, så midlerne ikke risikerer at gå tabt.