Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Implementering af træningstilbud til demente borgere og deres pårørende

I Esbjerg kommune har man i et pilotprojekt tilbudt et 15-ugers træningsforløb med udgangspunkt i ADEX-projektet til en gruppe hjemmeboende borgere med demens og Alzheimers sygdom.

Erfaringerne fra dette projekt skal sammen med faglige standarder for træning af demente borgere, der er udarbejdet i forbindelse med projektet, bruges til at implementere et fast tilbud.

Fysioterapeut Malene Skouboe har tilrettelagt træningsforløbet og stod for træningen, der varede 15 uger. Seks borgere med forskellige former for demens trænede sammen to gange om ugen, mens deres ægtefæller var samlet til erfaringsudveksling.

Træningen bestod af moderat til hård konditionstræning som i ADEX-projektet. Derudover blev der trænet muskelstyrke også med moderat til høj intensitet og varmet op med aktiviteter, der blandt andet udfordrede deltagernes balance og stimulerede sanserne.

Det er måske ikke så overraskende, at den fysiske træning førte til markante resultater på den fysiske funktion, men graden af de kognitive forbedringer var overraskende, fortæller Anni Kjærgaard Sørensen. En til to dage efter træningen var de demente borgere langt mere aktive end de plejede og kunne overskue og overkomme daglige aktiviteter som for eksempel at gå tur, bage og lave kaffe selv.

Med de faglige standarder for træning og de træningsfaciliteter, der var i forvejen i kommunen, har det ifølge Anni Kjærgaard Sørensen været let at implementere tilbuddet til de demente borgere og pårørende.

”Det skal være en fagperson, der står for træningen. Det stiller ekstra krav, at der skal trænes på så højt niveau, som det er nødvendigt, men fysioterapeuten er også vigtig, fordi demensen udtrykker sig på så mange måder i kroppen. Her har Malene kunnet understøtte borgerne lige dér, hvor de havde brug for det”, siger Anni Kjærgaard Sørensen.

De seks borgere fra pilotprojektet er fortsat med at træne, og nu afventer man, at  kommunalbestyrelsen kommer med en ekstrabevilling, så tilbuddet kan udbygges til andre demente borgere i Esbjerg Kommune.