Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Bedre liv efter valget

Når du sidder med dette nummer af Fysioterapeuten, er valget enten meget tæt på eller lige overstået, afhængigt af hvor på postvæsnets rute, du bor.

Uanset valgets udfald vil Danske Fysioterapeuter kæmpe for, at der kommer så meget fysioterapi som muligt ind i et kommende regeringsgrundlag.

Det vil vi af tre grunde. For det første vil mere fysioterapi betyde bedre og længere liv for borgere og patienter. For det andet er det helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre arbejdspladser til de mange nye fysioterapeuter, der bliver færdiguddannede i disse år. For det tredje så vil mere fokus på fysioterapi også være en del af løsningen på de store økonomiske udfordringer, vores sundhedsvæsen står overfor.

Et af valgkampens temaer har været de stigende udgifter til dyr medicin. Her kommer vi ikke udenom at prioritere. Det kan lyde hårdt, men jeg ser hellere, at vi fravælger den dyre medicin, der måske kan give en kræftpatient en måneds længere liv – og i stedet bruger ressourcerne dér, hvor de giver mere liv og sundhed.

Et oplagt sted at sætte ind er hos de ældre medicinske patienter, der får en stedmoderlig behandling i det danske sundhedsvæsen. Mange af dem lever i årevis en tilværelse, hvor de ryger ind og ud af hospitalerne uden at få den behandling og opfølgning, de har brug for. Det er dyrt både økonomisk og for livskvaliteten.

Som samfund bør vi også gøre en langt større indsats for at sikre, at børn får den hjælp til motorikken, der skal til for, at de alle sammen får gavn og glæde af kravene til bevægelse i den nye skolereform. Det vil også gøre problemerne med inklusion væsentligt mindre.

Endelig skal der fysioterapeuter ind i lægepraksisser og sundhedshuse. Som frontpersonale her vil vi kunne sikre et løft i behandlingen af de mange tusind danskere, der døjer med muskuloskeletale problemer.

Uanset hvem der danner regering, har danskerne krav på den bedst mulige behandling i sundhedsvæsnet. Men selvom der i valgkampen har været klare udmeldinger fra begge sider af folketingssalen om, at sundhedsvæsnet skal styrkes, skal vi næppe forvente, at der bliver markant flere penge at drive sundhedsvæsen for i de kommende år. Netop derfor er det helt afgørende, at politikerne erkender, at der skal prioriteres. Prioritering i sundhedsvæsnet er ikke noget, man kan være for eller i mod. For det er simpelthen en del af den virkelighed, alle i sundhedsvæsnet står i hver eneste dag.