Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ingen effekt af tapening på rygsmerter

FORSKNINGSNYT / Et litteraturstudie viser, at hverken elastisk eller uelastisk tape er bedre end placebo eller ingen behandling på dysfunktion i lænderyggen.

En gruppe italienske forskere har med et litteraturstudie og en metaanalyse undersøgt, om der er evidens for, at elastisk og uelastisk tape kan nedsætte smerter og dysfunktion i lænderyg og nakke.

Alle RCT-studier, der har undersøgt effekten af tapening til voksne med specifikke og uspecifikke, akutte, subakutte eller kroniske smerter i lænderyg og nakke, blev inkluderet. Det var et krav ved inklusionen, at man i studierne havde monitoreret smerten enten med VAS, Numeric Pain Rating Scale eller havde bedt patienterne om at vurdere smerterne og dysfunktionens påvirkning af dagligdagen før og efter behandling. Der blev identificeret 5.531 studier, men kun otte studier, publiceret i tidsrummet 2009-2014, opfyldte kriterierne og blev inkluderet.

Fem studier omhandler kroniske, uspecifikke lænderygsmerter, to studier omhandler kroniske, uspecifikke nakkesmerter og ét studie akutte nakkesmerter. Der blev gennemført en metaanalyse på de fire RCT-studier, der havde sammenlignet tapening med anden behandling til smerter i lænderyggen. Metaanalysen fandt ingen signifikant effekt af behandling med elastisk tape på smerter eller dysfunktion umiddelbart efter behandlingen, og hverken elastisk eller uelastisk tape havde effekt på dysfunktion i lænderyggen.

Litteraturstudiet viser, at hverken elastisk eller uelastisk tape er bedre end placebo eller ingen behandling på dysfunktion. Der blev kun fundet positiv effekt af behandling med elastisk tape på WAD (whiplash associated disorders) og nakkesmerter, og effekten sås kun umiddelbart efter behandlingen.

Generelt var der få inkluderede i studierne, der alle var af lav kvalitet. Forskerne anbefaler, at der gennemføres høj-kvalitetsstudier med langsigtet follow-up og flere inkluderede for yderligere at undersøge, om der skulle være effekt af behandling med elastisk tape på smerter i ryg og nakke.