Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bedre træningstilbud til skulderpatienter

FORSKNING PÅ VEJ // Birgitte Hougs Kjær vil i løbet af de næste tre år søge svar på, om man bør tillade smerter under genoptræning af patienter med rotatorcuff tendinopati.
Birgitte Hougs Kjær er forskningsfysioterapeut, ph.d. og postdoc i Fysio –og Ergoterapi- afdelingen på Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Foto: Privat.

Hvad forsker du i?

De sidste fem år har jeg forsket i at forbedre diagnosticering og behandlingstilbud til skulderpatienter. Mit aktuelle projekt vil undersøge en ny tilgang til genoptræningen af patienter med rotatorcuff tendinopati som følge af belastende arbejde eller sport. Vi undersøger, om det er bedre at tillade smerte (på max 4 ud af 10 på NRS) end at undgå smerte under træning.

Hvordan vil den enkelte fysioterapeut ude i landet kunne mærke forskningen?

Vi vil bestræbe os på at gøre resultaterne tilgængelige for alle fysioterapeuter. Og vi håber, at resultaterne vil kunne guide dem i forhold til, hvor meget smerte der bør tillades under genoptræningen af disse patienter.

Hvad vil patienterne få ud af forskningen?

Jeg håber, at de vil få et bedre træningstilbud, så de hurtigere kan komme tilbage til fritidsaktiviteter, arbejde og sport. Det betyder rigtig meget, da de både har smerter, nedsat funktionsevne og påvirket livskvalitet. Det er jo folk, der er i arbejde, og mange af dem er sygemeldt og har langvarige forløb.