Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ventetiden skal ned

PATIENTKLAGER // Sundhedspersoner venter i øjeblikket i gennemsnit 14,5 måneder på afgørelse i patientklagesager, men direktøren for styrelsen lover forbedringer.
“I 2022 har vi et mål om at nå ned på ni måneders sagsbehandlingstid,” siger direktør for Styrelsen for Patientklager Lizzi Krarup Jakobsen. Foto: Privat.

Det kan være meget belastende for en fysioterapeut at gå i månedsvis og fundere over, om han eller hun får kritik for den behandling, en patient har klaget over. I øjeblikket ligger den gennemsnitlige behandlingstid for patientklager på 14,5 måneder, og der er eksempler på, at sagsbehandlingstiden i enkelte sager når helt op omkring to år. Men forhåbentlig er det snart slut med den lange ventetid.

“I 2022 har vi et mål om at nå ned på ni måneders sagsbehandlingstid,” siger direktør for Styrelsen for Patientklager Lizzi Krarup Jakobsen.

Den lange ventetid skyldes, at styrelsen indgik i den udflytningsplan, som den forrige regering vedtog. Patientklagestyrelsen blev flyttet til Aarhus i 2018, hvor 250 medarbejdere – mange af dem nyansatte – siden har skullet finde sig til rette.

8000 klager årligt

Styrelsen behandler årligt cirka 8000 patientklager over enten hele behandlingsforløb eller enkelte sundhedsprofessionelles behandling. Klager over fysioterapeuter fylder i den sammenhæng ikke ret meget – mellem 30 og 50 sager årligt.

”Tallet skal ses i forhold til, at der hvert år bliver gennemført millionvis af behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen,” siger Lizzi Krarup Jakobsen.

Noget tyder dog på, at patienterne i Danmark enten oplever flere problemer i behandlingen eller er blevet mere bevidste om klagemuligheder. Samlet set er der sket en stigning i antallet af patientklager på otte procent de seneste fem år.

Men selv om patienterne har en tendens til hurtigere at sætte sig ved tastaturet og sende en klage, behøver fysioterapeuter generelt set ikke at bekymre sig. Selv om navnet er Styrelsen for Patientklager, så varetager styrelsen også fysioterapeuternes tarv.

”Jeg er klar over, at vores navn kunne antyde, at vi er sat i verden for at varetage danske patienters klager, men det er ikke hele sandheden. Vi har lige så stort ansvar for at sikre de sundhedsfagliges retssikkerhed,” siger Lizzi Krarup Jakobsen.

Alle sager behandles derfor grundigt både juridisk og af en erfaren sundhedsfaglig sagkyndig, der typisk er ansat i sundhedsvæsenet.

”En klage over en rygbehandling udført af en fysioterapeut vil for eksempel blive sendt til vurdering hos en sagkyndig fysioterapeut med relevant erfaring. Denne laver så, på baggrund af materialet i sagen, en vurdering af, om behandlingen lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard” siger Lizzi Krarup Jakobsen

Der blev fra 2013-2019 givet kritik i gennemsnitlig 30,6 procent af alle styrelsens klagesager. For fysioterapeuterne gælder, at der fra 2013-2019 blev givet kritik i gennemsnitlig 29,4 procent af klagesagerne. I cirka 7 ud af 10 sager gives der altså ikke kritik af fysioterapeuten.

Antallet af patientklager er stigende

I 2004 modtog Styrelsen for Patientklager 16 klager over fysioterapeuter. I 2019 var tallet 46.

Diagram der viser udvikling i patientklager fra 2004 til 2019
Antal modtagne klager over fysioterapeuter per år. Kilde: Styrelsen for Patientklager