Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Journalen er utrolig vigtig

PATIENTKLAGER // Antallet af patientklager er stigende, og derfor er det afgørende, at dokumentationen er i orden, fortæller sagkyndig i Styrelsen for Patientklager.
"Jeg fornemmer, at patienterne i stigende omfang benytter sig af deres mulighed for at klage. Det skal vi som fysioterapeuter vænne os til, og der er ikke umiddelbart noget farligt i det, så længe vi har vores dokumentation i orden," siger Michala Skelbæk-Melsted, fysioterapeut og sagkyndig i Styrelsen for Patientklager. Foto: Privat.

Hvordan undgår man en patientklage?

Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, vi samfundsmæssigt er blevet mere bevidste om, at vi betaler skat og kan stille krav til sundhedsvæsenet. Vi er som borgere blevet mere oplyste om, at vi har et sundhedssystem, hvor man kan klage. Og det er rigtig godt. Derfor er det endnu mere vigtigt end nogensinde før, at fysioterapeuten informerer, forventningsafstemmer, rådgiver og vejleder. Det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter er tydelige omkring vores rolle, og hvad der kan forventes af vores behandling og ydelse.

Hvor mange sager behandler du?

Jeg får normalt 10-12 sager om året, men det ser ud til, at det stiger. Lige nu (september 2020.red.) har jeg allerede haft cirka 20 sager, og jeg fornemmer, at patienterne i stigende omfang benytter sig af deres mulighed for at klage. Det skal vi som fysioterapeuter vænne os til, og der er ikke umiddelbart noget farligt i det, så længe vi har vores dokumentation i orden.

Hvad er den underligste patientklage, der er landet på dit bord?

Det var en klagesag med en kvinde, som var blevet forelsket i sin fysioterapeut. Hun klagede ikke over selve behandlingen, men over hans professionelle virke. Hun beskrev alle de ting, han havde gjort, som om han havde lagt op til hende, og hun klagede blandt andet over, at han havde rørt ved hende, når han gik rundt om briksen, og at han rørte hende på lænden.

Hvordan vurderede du sagen?

Jeg så på patientens skriv og sammenlignede med fysioterapeutens journal. Det var en rigtig god journal, hvor han havde beskrevet meget udførligt, hvad han havde gjort og hvorfor. Han beskrev også, at patienten havde givet udtryk for, at hun var forelsket i ham, men at følelserne ikke var gengældt. Patienten havde set, hvad han skrev i journalen og var indforstået med det. Så jeg fokuserede på, hvad der var gået skævt med stemningen i rummet. Jeg tror, at hun havde misforstået hans hensigt med behandlingen. Det er jo ofte i kommunikationen, at der kan gå noget galt.

Er det noget, du ofte ser?

Nej, det er sjældent. Men jeg ser mange gange, at der ikke har været tydelig forventningsafstemning mellem patient og fysioterapeut.

Hvor vigtig er journalen?

Den er utroligt vigtig, for her kan jeg forhåbentlig læse, hvad der er sket. Hvilken anamnese der er optaget, og om fysioterapeuten har udelukket differentialdiagnoser og så videre. Bagefter kigger jeg på selve behandlingen: Er der udført de nødvendige undersøgelser, hvilke øvelser er der valgt, og er der lagt en fornuftig behandlingsplan? Ud fra det vurderer jeg, om der er udført en god og relevant behandling. Så den er meget vigtig.

Hvad er dit belæg?

Jeg støtter mig til mine 10 års praksiserfaring og vurderer ud fra, hvad man lærer på basisuddannelsen og de mange, gode kliniske retningslinjer. Til sidst kigger jeg på, om behandlingen lever op til normen for fysioterapi. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke bruger ’bedst mulige behandling’ som målestok. Fysioterapeuten skal blot opfylde almindelig faglig standard og leve op til, hvad der kan forventes, når man får behandling af en autoriseret fysioterapeut.

Kan man være sikker på, at din vurdering er korrekt?

Min afgørelse vil ikke nødvendigvis være den samme, som en anden sagkyndigs. Men hvis jeg vurderer, at en behandling er under normen, vil fysioterapeuten kunne gøre indsigelse, inden sagen bliver sendt til afgørelse i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Hvis nævnet mener, at indsigelsen er relevant, eller at det ikke er en korrekt vurdering, kan de sende sagen til second opinion hos en anden sagkyndig.

Kan du være i tvivl?

Det er kun sket ganske få gange, at jeg er kommet i tvivl. Hvis det sker, vender jeg sagen med mine kolleger, og hvis jeg fornemmer, at en behandling er under normen, går jeg altid og vender den i hovedet lidt længere, inden jeg skriver afgørelsen.

Er nogle fysioterapeuter sjuskede?

Nogle bliver ramt lidt af ‘plejer’: Jeg ‘plejer’ at gøre sådan her, og patienten ‘plejer’ at fejle det her, og så glemmer man måske at få lavet en neurologisk undersøgelse. Det kan gå lidt for hurtigt, og måske er journalføringen ikke helt i orden. I de tilfælde hjælper fysioterapeutens indsigelse, for så kan jeg se, om der er handlet fagligt korrekt. Det er bare ikke dokumenteret i journalen.