Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

4 gode råd når patientklagen rammer

PATIENTKLAGER // Krisepsykolog Rikke Høgsted giver gode råd til fysioterapeuter, deres ledere og kollegaer, når de bliver ramt af en klagesag.
Rikke Høgsted er krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi. Hun giver her 4 råd, når patientklagen rammer. Foto: Privat.

1. Informér de ansatte på forhånd

Hvis du er leder, så sørg for, at der ligger en procedure klar, når behandlingsstedet modtager en klagesag. Alle i organisationen bør i forvejen vide, hvad der skal ske. Hvem behandler klagen, hvordan foregår det, og hvornår? Det skaber mere tryghed for alle.

2. Skab åbenhed

Hvis du er indklaget alene, så del det med nogen. For når klagesagen rammer, kan det påvirke den enkelte fysioterapeut hårdt. Der følger en masse skyld, pinlighed og skam med at få en klage, og derfor ønsker mange at hemmeligholde oplevelsen. Derfor kan det være en god ide at bryde tabuet og fortælle dine kollegaer på arbejdspladsen om klagen. Det kan vise sig, at andre har haft tilsvarende oplevelser.

3. Det kunne være mig

Klagesager kan opstå på baggrund af et uheldigt samspil af omstændigheder, og klagesager kan ramme alle. Derfor er det vigtigt, at du som kollega møder den klageramte fysioterapeut med forståelse og påtager dig et solidarisk ansvar ved at sige: ”Det kunne have været mig.”

4. Skab fælles læring

Det kan også tænkes, at hele arbejdsstedet skal have styrket kompetencerne, eller at det drejer sig om at give lederen eller enkelte medarbejdere nogle konkrete redskaber, så man undgår gentagelser af de situationer, der førte til klagen. Har en fysioterapeut fået kritik for ikke at have ført tilstrækkelig journal, kan man med fordel gøre det til et fælles projekt. Tag en fælles faglig drøftelse i personalegruppen og udveksl tips og tricks til journalføring.