Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En vigtig beslutning

LEDER // "Jeg vil opfordre alle medlemmer til at deltage i et af de fem fyraftensmøder om den nye arbejdsmarkedsmodel," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

En af de vigtigste beslutninger i Danske Fysioterapeuters historie. Så kort kan det siges. Når de 56 fysioterapeuter, der udgør foreningens højeste myndighed, om kort tid mødes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal de tage stilling til et forslag, som skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked.

Vi kalder forslaget for den nye arbejdsmarkedsmodel. Omdrejningspunktet er standardkontrakter, der skal lægge en bund under løn, pension, barsel og øvrige ansættelsesforhold for ansatte fysioterapeuter, og fastlægge et minimumsniveau for lejernes individuelle kontrakter.

Vi etablerer to sektioner, en for arbejdsgivere, og en for offentligt- og privatansatte samt lejere, der får til opgave at forhandle standardkontrakterne. Hvis standardkontrakterne ikke bliver overholdt, vil der være sanktioner. Det bliver et uvildigt nævn, der får til opgave at tage sig af tvister om kontrakterne. Hvis repræsentantskabet vedtager den nye arbejdsmarkedsmodel, vil den træde i kraft i oktober 2018.

Der er behov for arbejdsmarkedsmodellen. Løn og vilkår er nemlig meget forskellige i den private sektor. Her er fysioterapeuter, der tjener mere end de bedst lønnede fysioterapeuter på sygehuse og i kommunerne. Men her finder vi også de laveste lønninger. Vi har i Danske Fysioterapeuter set kontrakter på 23.000 kroner om måneden og ingen pension.

Desværre er det ikke enkeltstående tilfælde. Den seneste lønundersøgelse viser, at de dårligst lønnede privatansatte fysioterapeuter tjener 3000 – 4000 kroner mindre end deres kollegaer i det offentlige. Og de privatansatte fysioterapeuter får i gennemsnit kun 7 procent i pension mod knap 17 procent for kommunalt ansatte fysioterapeuter.

De seneste år er udviklingen gået den forkerte vej. Der er ingenting, der tyder på, at presset på løn og vilkår vil blive mindre fremover. Tværtimod. Det er uacceptabelt. Den private sektor må ikke udvikle sig til et lavtlønsområde for fysioterapeuter. Det vil være skidt for den enkelte fysioterapeut, såvel som for faget og professionen.

Målet med den nye arbejdsmarkedsmodel er som sagt at skabe ordnede forhold. Men også at sikre, at Danske Fysioterapeuter forbliver en stærk professionsforening, der kan varetage de faglige, politiske og økonomiske interesser for alle fysioterapeuter. Begge dele er vigtige.

Jeg glæder mig til at debattere forslaget på repræsentantskabsmødet. Og jeg vil opfordre alle medlemmer til at deltage i et af de fem fyraftensmøder om den nye arbejdsmarkedsmodel, som finder sted i løbet af november måned. 

Læs også: Tættere på ordnede forhold