Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nye anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose

Den nye nationale retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose anbefaler træning, mens rutinemæssig anvendelse af ledmobilisering frarådes. Fysioterapeut Helle Algren Brøgger, der var med i arbejdsgruppen, uddyber anbefalingerne.

Operation bør overvejes, hvis den ikke-kirurgiske behandling ikke har haft effekt, og patienten har haft symptomerne i længere tid.

Ældre med lumbal spinalstenose

Retningslinjen omfatter ældre over 65 år, hvis funktionsniveau er betydeligt påvirket af symptomerne. Patienterne har typisk funktionsbegrænsende symptomer i form af neurogen claudicatio med smerter og føleforstyrrelser i ét eller begge ben. Symptomerne forværres ofte ved gang, den stående stilling og lumbal ekstension. De kan desuden have balanceforstyrrelser, og nedsat muskelkraft i underekstremiteterne.

Fysioterapeuterne Simon Simonsen og Helle Algren Brøgger var udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at indgå i arbejdsgruppen.

Svag evidens på området

Der gives kun svage anbefalinger for de undersøgte interventioner i retningslinjen, og det gælder såvel træning, ledmobilisering som den medicinske og kirurgiske behandling.

”Der er desværre ikke megen evidens på området, og dén evidens, vi har fundet, er af lav eller meget lav kvalitet”, forklarer Helle Algren Brøgger, der er ph.d.-studerende på Rygcenter Syddanmark i Middelfart og lektor på fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg-Haderslev.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at retningslinjen er rettet imod en subgruppe af patienter med betydende funktionsevnenedsættelse. Den forholder sig ikke til, hvad vi skal tilbyde patienter med degenerativ instabilitet, eller patienter der ikke kan opereres pga. svær komorbiditet. Den har heller ikke forholdt sig til tilbud rettet imod tilpasning
til dagligdags aktiviteter, understøttende samtale, smertehåndtering, selfefficacy, adherence og motivation”, fortæller Helle Algren Brøgger.

Træning

Det var arbejdsgruppens vurdering, at generel fysisk aktivitet og træning efter operation er gavnligt, og at træningen bør tilpasses individuelt.

”Når der ikke er stærk evidens for eller imod en intervention, opvejes fordele, bivirkninger og patientpræferencer. Det har vi også gjort i anbefalingerne om både
operation, træning, ledmobilisering og medicinsk behandling. Selvom vi ikke fandt studier med entydig evidens af specifikke øvelser til at påvirke de neurogene smerter, har vi i anbefalingerne inddraget vores viden om velkendt effekt af den mere generelle træning og fysisk aktivitet på helbredet”, siger Helle Algren Brøgger.

Er der ikke effekt af den ikke-kirurgiske behandling skal patienterne revurderes, og man bør overveje, om patienten skal viderehenvises til kirurgisk vurdering. 

Del eller udskriv siden
17 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Danske Fysioterapeuter

  Kære Per
  Vi kan desværre ikke rådgive dig i forhold til din behandling. Du skal kontakte din egen læge for at få vejledning. Dette er en hjemmeside med faglig viden og artikler til fysioterapeuter.

  Venlige hilsner
  Danske Fysioterapeuter
 • Per Larsen

  Hej , mit navn er Per Larsen ,jeg fik konstanteret spinalstenose for 8 år siden , og samtidig svær kol , man ville ikke operere mig p.g af min spinalstenose , da det vil være farligt med bedøvelse , nu 8 år efter og 8 indlæggelser med lungebetændelser har jeg det svært med følelsesløse underben , og meget tunge , jeg har fået at vide at der skal træning til , men jeg har svært med trække vejret når jeg går bare 5-6 m , kan ikke få vejret og benene som er meget tunge . I år har jeg været indlagt 2 gange på Herlev hospital hvor jeg får noget medicin indtil mine tal ser rigtige ud vedrørende min kol ( iltmætning ) jeg har kun ca 25 % af min lungekapasitet tilbage , der er nogen der tilbyder akupunktur behandling ? Venlig hilsen Per Larsen
 • Danske Fysioterapeuter

  Kære Eva Helene Antonsen

  På sundhed.dk kan du finde oversigt over klinikker for fysioterapi.

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth, Danske Fysioterapeuter
 • Eva Helene Antonsen

  Hej,

  Jeg er en kvinde, der i mange år har trænet hårdt og danset mange timer om ugen (på hobby-basis). Senest har jeg, for eksempel, danset ballet i 4 år, men har været nødt til at stoppe med denne del, pga en lumbal spinalstenose. Jeg kan ikke holde til den benhårde ballettræning, og har derfor set mig nødsaget til kun at træne fitnessdans i en periode.
  Jeg er fortsat meget aktiv og ville være meget ked af at skulle nedsætte min træning, som ligger på 3-5 timer om ugen. Jeg mener, det må være muligt at finde ud af at undgå de bevægelser, der slider for meget på min krop, og erstatte dem med bevægelser og bevægemønstre, jeg kan holde til - også de kommende 50 år.

  På nuværende tidspunkt har jeg fravalgt operation, da jeg føler, jeg kan håndtere den daglige smerte. Jeg har dog rigtig meget brug for hjælp til at finde ud af, hvordan jeg kan opretholde mit aktivitetsniveau, men uden at bruge min krop uhensigtsmæssigt. Et par gange har jeg forsøgt at henvende mig til en fysioterapeut, men min opfattelse er, at jeg ikke får hjælp til forståelsen for, hvad jeg godt kan holde til i eksisterende træning, og i stedet får udstykket mindre, muskelstyrkende øvelser, der virker til at have en genoptrænende intention. Jeg mener ikke, jeg så meget har behov for fokus på genoptræning (da jeg i forvejen har forsøgt at vedligeholde alle muskelgrupper hele vejen igennem udredning og diagnosticering), men har rigtig meget brug for hjælp til at finde ud af, hvilke ændringer jeg kan lave i min eksisterende træning, for at min krop kan holde til træning også i fremtiden.

  Hvordan finder jeg en fysioterapeut, der vil og kan hjælpe mig med det?
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Aase,
  der er altid en risiko forbundet med operation og en række faktorer øger risikoen, inklusive høj alder, hjertesygdom og andet der påvirker den almene helbredstilstand.

  Du bør derfor nøje overveje om du vil løbe den risiko. Men i første omgang bør du naturligvis få en grundig afklaring af om der er andre muligheder for at du gennem rådgivning, træning mv. kan have et godt liv med din stenose. Hos en en lang række patienter er stenose og andre fund ved scanninger, røntgen mv. af mindre betydning for smerter og funktionsniveau. Fysioterapeuter i dit nærområde kan undersøge og rådgive dig og og hvis der er behov for det kan de i en god dialog med en kirurg være med til at lave den bedste plan sammen med dig og klæde dig på til at træffe de rigtige beslutninger.

  Held og lykke med det.

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Aase Haugen

  Hei, er det risikofylt å bli operert andre gang for spinal stetnose når jeg er 82-åring , har hjerteproblemer , tre stent i 2013 og har problemer med urin og tarm ?
 • auam keewsamphon

  fysioterapi hjælper ikke noget. de skal bare tjene penge og så mange som muligt. værdiløst.
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Jytte,
  Alle fysioterapeuter er uddannet til at lave en grundlæggende undersøgelse af din ryg, men du kan med fordel opsøge en vores dygtige fysioterapeuter, der har særlig efteruddannelse og viden på rygområdet - se en af nedenstående 2 hjemmesider, hvor du kan kontakte det faglige selskab, der kan henvise til en fysioterapeut i dit nær-område.
  - www.mckenzieinstitute.org/danmark
  - www.muskuloskeletal.dk

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Jytte Kynde

  Hvordan finder jeg den behandler som har specialviden om degenereret ryg med spinalstenose. (82 år) har smerter i ryg og begge ben og nedsat muskelkraft. Bor i København .
 • Frank Vinge

  ved godt dette her ikke er om spinal stenose, vil bare høre om andre har hørt om denne EU dom ift. Schlerose udviklet påå baggrund af vaccine ? https://www.berlingske.dk/samfund/scleroseforeningen-om-eu-dom-det-er-meget-opsigtsvaekkende
Se flere
Indsend kommentar