Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nye anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose

Den nye nationale retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose anbefaler træning, mens rutinemæssig anvendelse af ledmobilisering frarådes. Fysioterapeut Helle Algren Brøgger, der var med i arbejdsgruppen, uddyber anbefalingerne.

Operation bør overvejes, hvis den ikke-kirurgiske behandling ikke har haft effekt, og patienten har haft symptomerne i længere tid.

Ældre med lumbal spinalstenose

Retningslinjen omfatter ældre over 65 år, hvis funktionsniveau er betydeligt påvirket af symptomerne. Patienterne har typisk funktionsbegrænsende symptomer i form af neurogen claudicatio med smerter og føleforstyrrelser i ét eller begge ben. Symptomerne forværres ofte ved gang, den stående stilling og lumbal ekstension. De kan desuden have balanceforstyrrelser, og nedsat muskelkraft i underekstremiteterne.

Fysioterapeuterne Simon Simonsen og Helle Algren Brøgger var udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at indgå i arbejdsgruppen.

Svag evidens på området

Der gives kun svage anbefalinger for de undersøgte interventioner i retningslinjen, og det gælder såvel træning, ledmobilisering som den medicinske og kirurgiske behandling.

”Der er desværre ikke megen evidens på området, og dén evidens, vi har fundet, er af lav eller meget lav kvalitet”, forklarer Helle Algren Brøgger, der er ph.d.-studerende på Rygcenter Syddanmark i Middelfart og lektor på fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg-Haderslev.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at retningslinjen er rettet imod en subgruppe af patienter med betydende funktionsevnenedsættelse. Den forholder sig ikke til, hvad vi skal tilbyde patienter med degenerativ instabilitet, eller patienter der ikke kan opereres pga. svær komorbiditet. Den har heller ikke forholdt sig til tilbud rettet imod tilpasning
til dagligdags aktiviteter, understøttende samtale, smertehåndtering, selfefficacy, adherence og motivation”, fortæller Helle Algren Brøgger.

Træning

Det var arbejdsgruppens vurdering, at generel fysisk aktivitet og træning efter operation er gavnligt, og at træningen bør tilpasses individuelt.

”Når der ikke er stærk evidens for eller imod en intervention, opvejes fordele, bivirkninger og patientpræferencer. Det har vi også gjort i anbefalingerne om både
operation, træning, ledmobilisering og medicinsk behandling. Selvom vi ikke fandt studier med entydig evidens af specifikke øvelser til at påvirke de neurogene smerter, har vi i anbefalingerne inddraget vores viden om velkendt effekt af den mere generelle træning og fysisk aktivitet på helbredet”, siger Helle Algren Brøgger.

Er der ikke effekt af den ikke-kirurgiske behandling skal patienterne revurderes, og man bør overveje, om patienten skal viderehenvises til kirurgisk vurdering. 

Del eller udskriv artiklen
13 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Aase,
  der er altid en risiko forbundet med operation og en række faktorer øger risikoen, inklusive høj alder, hjertesygdom og andet der påvirker den almene helbredstilstand.

  Du bør derfor nøje overveje om du vil løbe den risiko. Men i første omgang bør du naturligvis få en grundig afklaring af om der er andre muligheder for at du gennem rådgivning, træning mv. kan have et godt liv med din stenose. Hos en en lang række patienter er stenose og andre fund ved scanninger, røntgen mv. af mindre betydning for smerter og funktionsniveau. Fysioterapeuter i dit nærområde kan undersøge og rådgive dig og og hvis der er behov for det kan de i en god dialog med en kirurg være med til at lave den bedste plan sammen med dig og klæde dig på til at træffe de rigtige beslutninger.

  Held og lykke med det.

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Aase Haugen

  Hei, er det risikofylt å bli operert andre gang for spinal stetnose når jeg er 82-åring , har hjerteproblemer , tre stent i 2013 og har problemer med urin og tarm ?
 • auam keewsamphon

  fysioterapi hjælper ikke noget. de skal bare tjene penge og så mange som muligt. værdiløst.
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Jytte,
  Alle fysioterapeuter er uddannet til at lave en grundlæggende undersøgelse af din ryg, men du kan med fordel opsøge en vores dygtige fysioterapeuter, der har særlig efteruddannelse og viden på rygområdet - se en af nedenstående 2 hjemmesider, hvor du kan kontakte det faglige selskab, der kan henvise til en fysioterapeut i dit nær-område.
  - www.mckenzieinstitute.org/danmark
  - www.muskuloskeletal.dk

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Jytte Kynde

  Hvordan finder jeg den behandler som har specialviden om degenereret ryg med spinalstenose. (82 år) har smerter i ryg og begge ben og nedsat muskelkraft. Bor i København .
 • Frank Vinge

  ved godt dette her ikke er om spinal stenose, vil bare høre om andre har hørt om denne EU dom ift. Schlerose udviklet påå baggrund af vaccine ? https://www.berlingske.dk/samfund/scleroseforeningen-om-eu-dom-det-er-meget-opsigtsvaekkende
 • lars henrik larsen

  Kære Sonja,
  Spinal Stenose er en tilstand hvor der opstår forsnævring i rygmarvskanalen, hvilket kan forekomme på et eller flere niveauer. Der bør dog altid laves en grundig klinisk undersøgelse af konsekvensen, uanset om der er fundet spinal stenose ved scanning eller blot mistanke ud fra symptombilledet. Du kan derfor opfordre vedkommende til at henvende sig til en fysioterapeut der har særlige kompetencer til eller er specialist indenfor rygområdet / det muskuloskeletale område. Du kan eksempelvis søge efter de faglige selskaber, der arbejder med disse områder på www.danskselskabforfysioterapi.dk

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Sonja Vesterfjord

  Jeg vil bare spørge om man kan få spinal Stenose flere gange i Ryggen uden at bleve opereret? Vedkommende kan bøje sig ned. Kan sidde hvor som helst.
  Men hun siger, at det er flere Spinal Stenoser hun har.
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Claus,
  jeg vil foreslå at du sender en mail til et af de 2 faglige selskaber i fysioterapi, der primært arbejder med ryg-området, så kan de evt. guide dig - find dem på www.mckenzieinstitute.org/danmark/da_DK/kontakt/ eller http://www.muskuloskeletal.dk/kontakt.aspx

  Med venlig hilsen
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Claus Hansen

  Hej fysio.
  Jeg syntes selv jeg er havnet i en lidt kedeligt situation, da jeg har mange smerter i min ryg, men ikke rigtig kan få nogen hjælp.
  Mine symptomer er kroniske smerter i nakke og ryg. Er blevet operaret for 2 prolapser i nakken i 2010.
  Efter et par mr. scanninger er der fundet.
  Slidgigtforandringer og modicforandringer i knoglerne corpus C6/C7.
  dorsale impression af den nederste dækplade af C6.
  Niveau C5/C6,Der er uncovertebral arthose bilateralt samt lette dorsale spondylofytter på den øverste dækplade af C6, medføre at neuroforamen er bilateral i kaudale områder er ossøst noget afsmalnet. Ingen spinalkanalstenose ossøst.
  Niveau C6/C7,der er ve. Sidig foraminær stenose, på grund af uncovertebral arthose, hø side ligeledes let uncovertebral arthose, dog ikke så udtalt som ve. Side. Der er dorsale spondylofytter, dog velkalibreret spinalkanal.
  Spinalkanalen noget trang i distale columna lumbalis pga. Korte pedikelrøder.
  lettere form for discus degeneration på de nederste 3 disci i lænden.
  Medfødt lipom svarende til det ene filament i cauda equina.
  descenderende prolapsdannelse på L5/S1-niveauer og måler godt 1 cm i kraniokaudal udstrækning. Der er reduktion af pladsen i spinalkanalen på niveauet ned til godt ca. 6 mm over impression i durasækken.
  Jeg aner ikke hvad alt dette betyder.
  Neurologen som jeg var i kontakt med, har dog fortalt mig at min ryg scanninger er helt normale. og de fund der er kan ikke give nogen form for smerte. Det jeg fejler er det der sider mellem ørene, og der for vil anbefale en psykolog, og ikke en fys.
  Dette er så skrevet til men egen læge, som så heller ikke kan lave en henvisning til en fys, da der ikke er noget grundlag.
  Jeg kom igennem Falck Healthcare i kontakt med en fys, uden en henvisning. som ikke mente at hun kunne hjælpe mig da jeg var en kronisk rygpatient, og Falck Healthcare derfor ikke kunne behandle mig.
  Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, andet end at vente på jeg begynder at få smerter i benet, for så kan man hjælpe mig, siger min læge.
  Ved godt det er ikke lige er noget i kan tage stilling til, ved bar ikke hvor jeg ellers skal henvende mig.
  Med venlig hilsen.
  Claus Hansen
Se flere
Indsend kommentar