Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter på sygehuse er under hårdt pres

Presset på sygehusene belaster både patienter og personale. En ny undersøgelse blandt fysioterapeuter på landets sygehuse viser, at langt over halvdelen har svært ved at løse deres opgaver tilfredsstillende på grund af konstante krav om effektivisering. Det går ud over patienterne, der ikke får den hjælp, de har behov for.

Der bliver færre fysioterapeuter på sygehusene. Samtidig stiger kompleksiteten og omfanget af opgaverne. Det gør det vanskeligt for fysioterapeuterne at sikre, at patienterne får den nødvendige indsats, mens de er indlagt.

Sådan lyder hovedkonklusionen på to større medlemsundersøgelser, som Danske Fysioterapeuter har foretaget blandt medlemmer ansat på landets hospitaler.

Resultaterne falder helt i tråd med, at der er færre fysioterapeuter ansat i regionerne, som i de fleste tilfælde udgør ansatte på sygehusene. 

Grafen viser at antallet af fysioterapeuter er faldet fra 2015 til 2017

Det er en velkendt sag, at personalet på sygehusene er under konstant pres med krav om effektiviseringer og besparelser. Danske Fysioterapeuter har spurgt medlemmer, der arbejder på sygehusene, hvordan de oplever vilkårene i det daglige, og svarene er dystre.

For eksempel siger 64 procent af fysioterapeuterne, at de har svært ved at løse deres opgaver på en tilfredsstillende måde. Det betyder, at de ikke altid har mulighed for at tilbyde den hjælp til patienterne, som de gerne vil. Der skal løbes stærkere, og der er mindre tid til den enkelte patient.

Patienterne lider

Det har konsekvenser for patienterne. I de nye undersøgelser vurderer over halvdelen af fysioterapeuterne (60 procent), at nogle patienter forlader sygehuset i en unødvendig dårlig tilstand. 73 procent har oplevet, at patienter bliver udskrevet for tidligt.

Fysioterapeuterne på sygehusene vurderer, at der er stor efterspørgsel efter deres kompetencer, men at de ikke altid kan imødekomme ønskerne fra de øvrige afdelinger på sygehusene. De er ganske enkelt for få. Konsekvensen er unødigt lavt funktionsniveau, øget behov for pleje fra kommunernes side, og risiko for genindlæggelse af patienterne.

Har kontaktet Folketinget

”Det er tydeligt, at mange fysioterapeuter på sygehusene er under pres. Det tager vi alvorligt, og vi gør hvad vi kan for at illustrere over for de ansvarlige politikere, at effektiviseringskravene har taget overhånd. Vi er nødt til at agere nu, så vi sikrer, at vi også har et velfungerende hospitalsvæsen i fremtiden,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter har derfor kontaktet medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og skrevet til kandidaterne til det forestående valg i regionsrådene for at gøre opmærksom på situationens alvor. Politikerne er blevet præsenteret for undersøgelsens resultater, med en opfordring til at prioritere det sundhedsfaglige personale højere og styrke dialogen mellem regionerne og kommunerne om, hvordan man kan undgå unødige genindlæggelser.

Hent undersøgelse blandt fysioterapeuterne på sygehusene

Læs også: "Vi kan ikke nå det, vi gerne vil"

Indsend kommentar