Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Genoptræningstilbuddet efter knæalloplastik

TEMA // Tidlig mobilisering er en vigtig del af fast-track-forløbet, men der er ikke konsensus om, hvordan den øvrige genoptræning skal tilrettelægges.
Del eller udskriv siden
11 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Kristian Blegsted Skadhauge

  Har man ingen evidens på et specfifik område så er empiri bedre end ingen viden i min optik :)

  Det jeg syntes bloggen belyser godt er en forventelig ROM ved x antal tid.

  Og det er i min optik temmelig vigtig viden - for ellers er det vi får de har "smerte-fulde / stive knæ " - problemet idag - som jeg oplever det - er at ingen af de læger jeg snakker med vil sætte sådan en ROM tidslinje op.

  En sådan tidslinje skal være med til at fange patienter der falder uden for normen, som ender i kroniske smerter & eller ree-op af den ene eller anden karakter.

  Jeg tænker at der også er en sammenhæng imellem folk der ikke nødvendigvis har/får det man vil kalde et "stift-knæ" og kroniske smerter og ROM.
  https://www.gigtforeningen.dk/media/2379/14_kroniske_smerter_efter_ledkirurgi.pdf

  Så prævalensen for stifknæ er ikke nødvendigvis høj men der er en del mennesker derude som får kroniske smerter efter TKA.

 • Troels Mark Christensen

  Begge rundspørger er et udtryk for ”det almindelige forløb”, altså der er ikke taget højde for individuelle tilpasninger, som et ”stift knæ” ville figurere under. Her vil fysioterapeuterne på hospitalerne såvel som kommunerne, kunne tilrettelægge forløbet baseret på en individuel vurdering.

  Prævalensraten for et stift knæ afhænger af den præcise definition, men varierer mellem 1.3% - 6% (Kim et al.2004; Yercan et al. 2004, Valle et al. 2007), hvor den største risikofaktor er præoperativ bevægelighed (Ghandi et al. 2006), og postoperative komplikationer (fx infektion) (Panni et al. 2009). Behandlingen af et stift knæ er oftest igennem intensiv fysioterapi, trods begrænsede beviser for effekten af dette (Elser et al. 1999; Fitzsimmons et al. 2010).

  Jeg vil normalt ikke tildele en blog meget værdi ift. beskrivelse af bevægelighed efter en TKA (især når den ikke indeholder referencer), men jeg kan henvise interesserede læsere til Stratford et al. (2010): Modelling Knee Range of Motion Post Arthroplasty: Clinical Applications.

  Venlig hilsen Troels Mark-Christensen
 • Kristian Blegsted Skadhauge

  Når vi snakker "milestones" for bevægelighed(jeg snakker i ental)

  så er denne empiriske blog god at kigge på.

  https://www.peerwell.co/blog/2017/01/13/range-of-motion-after-joint-replacement-surgery/

 • Kristian Blegsted Skadhauge

  I Sara Frøkjær og Anna Emilie Livbjergs bachelorprojekt kan man læse om risikofaktorer og langtidsprognose efter en total knæalloplastik. Læs projeketet her: https://fysio.dk/globalassets/documents/fafo/priser/bachelorprisen/vinder_studpris_artikel_2012.pdf.pdf
 • Kristian Blegsted Skadhauge

  Ellen Johanne Holk Nielsen

  Det sandt jeg nævner GOP og eller hold træning i flæng om det er på sygehuset eller i kommunen kan være hips og haps, er det min holdning at hvis patienten har fare for kapsel skrumpning, så er holdtræning måske ikke sufficient.
 • Ellen Johanne Holk Nielsen

  KBS omtaler almen genoptræning og holdtræning i flæng. Dette er ikke korrekt, idet almen genoptræning, hvis det skønnes nødvendigt, kan foregå individuelt og også flere gange ugentligt end på sygehusene, alt efter behov.
  Johanne Holk NIelsen
 • Ellen Johanne Holk Nielsen

  Kristian Blegsted Skadhauge.
  Hvorfor nævner du almen GOP og holdtræning i flæng?
  Kommunal genoptræning kan lige så vel foregå individuelt og, hvis behov, oftere end på sygehusene.
 • Kristian Blegsted Skadhauge

  Jeg dog enig i at bevægelighed - ikke er altafgørende ifht . "tidlig" udskrivelse men derimod funktionaliteten under ADL mv.

  Tidlig udskrivelse stiller dog krav til de sygehuse, som ikke har fast procedure om almen GOP tilbud ifht om bevægeligheden udvikler sig hensigtsmæssigt / tidsnok ifht evt. selv træning og eller komplekse smerte patienter efter TKA.
 • Kristian Blegsted Skadhauge

  Min snævre synnede erfaring er at bevægelighed d.d. er undervurderet og styrketræning bruges(mis bruges) for tidlig til farer for udvikling af synovit og heraf muligvis udvikling af stift knæ.

  Min erfaring er d.d. er at almen GOP er godt, men ved intensive bevægeligheds problematik, er det ikke "bare" nok at komme på knæhold 2 gange ugentligt.

  Her skal man tænke på om specialiseret GOP er en mulighed / nødvendighed - da man her har mulighed for at sparer med den opperende afdeling / ambulatorie ifht medicin dækning og hvor aggresiv man kører sin rehab osv osv osv.

  Ifølge denne https://bonesmart.org/knee/mua-manipulation-under-anesthesia/
  udvilker 6-7 % et stift knæ efter TKA og jeg tror det tal kan værre stører end det er behøver at være.

  Jeg tror at vi kommer til at se flere og flere patienter med "stive-knæ" fordi Hr og Fr. DK ikke tåler den hårde behandling og eller mangel på GOP tilbud efter TKA.
  Her i det nordjyske er der stor tradition for selv træning efter TKA; jeg kan se at dette er der flere og flere mennesker der ikke kan honorer.

  Jeg kan "se" at der mangler faglige bevægeligheds mål ifht en milestone tidslinje efter TKA - Nogen terapeuter og patienter luller sig selv i søvn ved 90 graders Flexion som værende nok.

  Ovenstående er på baggrund af snart 10 års erfaring med ortopæd kirurgiske patienter.
 • Troels Mark Christensen

  Hej Jens Olesen.
  Ingen hospitaler bruger tilbud om specialiseret GOP'er som standard længere - dog kan dette jo stadig forekomme ved fx komplikationer. Her ligger henvisningsprocenten til specialiseret genoptræning på 0-5% blandt de 18 hospitaler som indgik i rundspørgen, hyppigst 1-2%.
  Venlig hilsen
  Troels Mark-Christensen
Se flere
Indsend kommentar