Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Effekt af cirkeltræning til traumatisk hjerneskadede

Et konditionstræningsprogram med lav intensitet tilrettelagt som cirkeltræning har vist god effekt på kardiorespiratorisk fitness hos mennesker med traumatisk hjerneskade. Brug af pulsur sikrer, at træningsintensiteten fastholdes.

Forskere har i et australsk studie undersøgt, om cirkeltræning kan bruges til at træne kardiorespiratrisk fitness hos mennesker med traumatisk hjerneskade. Træningen blev tilrettelagt som stationstræning en time tre gange om ugen. Der var cirka 8 patienter til træningen ad gangen med 2-4 fysioterapeuter efter behov til at supervisere. Cirkeltræningen bestod af ti stationer og fire sværhedsgrader for øvelserne på hver station. Der var musik til træningen, og musikken styrede, når der efter fire minutter skulle skiftes til en ny øvelsesstation. Følgende øvelser indgik i træningen:

  1. Sætte fod på trin/step i forskellige retninger; stående hoftefleksioner; jogging på minitrampolin (station 1).
  2. Styrketræning af UE (station 2-3).
  3. Løbebånd, 10 meters gang eller løb (station 4).
  4. Funktionel styrketræning af: plantarfleksorerne, knæekstensorer og hofteabduktorer (station 5-7).
  5. Sit-to-stand (station 8).
  6. Forhindringsløb eller -gang (station 9).
  7. Cykling (på ergometer-cykel) (station 10).
     

40 patienter med traumatisk hjerneskade blev inkluderet i studiet. Deltagerne blev testet før start, og man beregnede, hvor høj en puls de skulle træne med ud fra følgende formel: træningspuls ≥ 0,5 x ([220-alder]- hvilepuls) + hvilepuls. Både kontrolgruppe og interventionsgruppe deltog i cirkeltræningen, men det var kun interventionsgruppen, der fik lov til at kontrollere og justere deres belastningsniveau undervejs med et pulsur.

Undersøgelsen viste, at selv om de inkluderede ikke trænede med en tilstrækkelig høj intensitet, var den tid, de trænede, tilstrækkelig til at give en effekt på den kardiorespiratoriske fitness. Selvom registrering af intensiteten på pulsuret ikke sikrede en rimelig træningsintensitet hele tiden, viste det sig alligevel, at uret betød, at der blev trænet i længere tid med den rette intensitet sammenlignet med kontrolgruppen. Forskerne fandt desuden, at der var større forskel end forventet mellem deltagernes træningsintensitet, hvilket ifølge forskerne blandt andet kan tilskrives sindstilstand, kognitive forhold og motivation. Den store variation og problemerne med at opnår den rette træningsintensitet understreger ifølge forskerne betydningen af at monitorere arbejdspulsen i hele træningsperioden.

I artiklen, der er publiceret i det australske Journal of Physiotherapy , er både undersøgelsen og interventionen nøje beskrevet. Det kan dog ikke ud fra artiklen ses, nøjagtig hvilke øvelser der er ved hver station i cirkeltræningen.

Hasset LM, Moseley AM, Whiteside B, Barry S, Jones T. Circuit class therapy can provide a fitness stimulus for adults with severe traumatic brain injury: a randomised trial within an observational study. Journal of Physiotherapy 58: 105-112.